Departamentul Profesional-Stiintific si Invatamant

Comisia Profesional-stiintifica si de Invatamant urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Romania, prin programe de educatie continua, specializare, ridicare si mentinere a standardelor de calitate ale actului profesional, acces egal si echitabil la gradele si titlurile specifice profesiei.

Comisia Profesional-stiintifica si de invatamant isi desfasoara activitatea pe urmatoarele directii:
a) educatie profesionala continua;
b) examene si concursuri;
c) invatamant profesional si alte forme de pregatire profesionala;
d) stiinte profesionale;
e) practica independenta a profesiei de medic.
Comisia Profesional-stiintifica si de invatamant analizeaza si propune imbunatatirea legislatiei in domeniul sanitar si ia masurile necesare asigurarii unui cadru legal, coerent si adecvat practicii profesionale. Ea are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii ingrijirilor medicale cum ar fi: acreditare, standardizare, certificate de
calitate, ghiduri de practica profesionala etc.
Comisia Profesional-stiintifica si de invatamant organizeaza si coordoneaza functionarea specialitatilor profesionale la standarde corespunzatoare. Studiaza raporturile de competenta intre diferitele specialitati profesionale si asigura suportul informational necesar pregatirii profesionale.
in realizarea competentelor sale, Comisia Profesional-stiintifica si de invatamant indeplineste si urmatoarele activitati:
a) promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau strainatate;
b) sprijina procurarea de material documentar de specialitate cat si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
c) elaboreaza programe si standarde de acreditare periodica a competentei profesionale;
d) organizeaza o subcomisie pentru probleme de rezidentiat si alte forme de invatamant profesional;
e) propune organelor competente cifra de scolarizare in invatamantul medical.

Recomandări: