Atributiile Departamentului Acreditari si Avizari

Comisia Acreditari si Avizari a Colegiului Medicilor din Romania are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului profesional al profesiei medicale pe teritoriul României.

a) asigura împreuna cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei si Cercetarii si ale Ministerului Sanatatii, verificarea, validarea si echivalarea calificarii membrilor sai;
b) participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale;
c) participa în comisiile centrale de acreditari;
d) propune si avizeaza metodologia de acreditare a medicilor si a unitatilor medicosanitar

Recomandări:

X