Ordin 218/2007 – salarizarea personalului din unitatile sanitare

Ordin nr. 218 din 15/05/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Ministerul Sanatatii Publice

 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

 

Avand în vedere:

 -art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

 -Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 -Referatul de aprobare al secretarului general adjunct al Ministerului Sanatatii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. E.N. 5.254/2007 si nr. D.G. 2.320/2007,

in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice si ale art. 17 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

 

Art. 1. – Se aproba Normele de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Ministrul sanatatii publice,                         Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Gheorghe Eugen Nicolaescu                       Vasile Ciurchea

Recomandări: