Model candidatura membru al Comisiei de Cenzori


COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

CANDIDATURĂ

pentru funcţia de

 

 

MEMBRU AL CONSILIULUI JUDEŢEAN NEAMŢ

 


 

Înregistrată la data de………………2011

Aprobată la data de …………………2011

Respinsă ( Conf. Legii 95/2006 ) la data de ……………….2011

                                               Preşedinte C.E.J. NEAMŢ

                                                          Dr. Istin Dorin

 

DATE PERSONALE

 

Nr. din listă ________

Numele  : ___________________________ Prenumele  : ____________

Data naşterii  : ______________   Promoţia  : ______________

Specialitatea : ______________________

Gradul profesional   :  ______________________

Titluri ştiinţifice  :___________________________________________

Locul de muncă :         ________________________________________

Domiciliul  : _______________________________________________

Tel. Fax  E-mail :  ____________________________________________

Sancţiuni CMR ______________________________________________

_________________________________________________________

Declar că deţin următoarele funcţii în ( organisme statale, administrative, sindicale sau profesionale):

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

 

      Semnătura____________________ Data   ___________________

Recomandări:

X