Rezultatele alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină

Adunarea Generală a CMR s-a întrunit, vineri, 13 octombrie, pentru a vota membrii Comisiei Superioare de Disciplină

La nivelul Colegiului Medicilor din România se organizează şi funcţionează Comisia Superioară de Disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 5 membri abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere ale colegiilor teritoriale şi contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.

Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Statutului CMR, funcţia de membru al Comisiei Superioare de Disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Colegiului Medicilor din România, exceptând calitatea de membru al Adunării Generale a colegiului teritorial.

Membrii Comisiei Superioare de Disciplină au fost aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani. Comisia are 13 membri iar durata mandatului este de 6 ani.

Conform voturilor exprimate  de către Adunarea Generală Naţională membrii Comisiei Superioare de Disciplină sunt:

 1. NEȘTIANU ELENA LILIANA
 2. BRĂTUCU EUGEN
 3. DIACONU CAMELIA CRISTINA
 4. LASCĂR IOAN
 5. IOAN BEATRICE GABRIELA
 6. CRISTESCU MARINA EVELYN
 7. VIDICAN SORIN RADU
 8. FILIPESCU DANIELA CARMEN
 9. FRANCIUK TEREZA-EUGENIA
 10. VLĂDĂREANU RADU
 11. BERTEȘTEANU ȘERBAN VIFOR GABRIEL
 12. CINTEZĂ ELIZA-ELENA
 13. CIUREA JEAN

Recomandări: