Scrisoare privind confidentialitatea datelor pacientilor

06.03.2009 Către

Ministerul Administratiei si Internelor
Ministerul Sanatatii

Având în vedere faptul că la nivelul medicilor de familie din multe judeţe ale ţării au fost trimise adrese ale organelor locale de poliţie prin care medicilor de familie li se solicită să întocmească o listă cu persoanele care au boli psihice şi care ar putea fi violente iar lista să fie comunicată organelor de poliţie, vă facem cunoscut faptul  nu  putem susţine această măsură care, în opinia noastră, încalcă principiile etice ale profesiei medicale şi este nelegală.
 

   

Nelegalitatea provine atât din faptul că aspectele privind datele cu caracter medical sunt parte componentă a vieţii private şi, pe cale de consecinţă, fac obiect al protecţiei statului, cât şi din faptul că medicul este ţinut de obligaţia legală şi deontologică de a păstra secretul profesional.
În acelaşi timp, nu trebuie omisă nici împrejurarea că medicul de familie nu are competenţa profesională şi nici legală de a se substitui altor specialităţi medicale, în speţă psihiatria.

Facem, de asemenea, precizarea că, potrivit Legii nr.487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice, aceste persoane se bucură de o serie de drepturi inclusiv, potrivit art.33, dreptul la confidenţialitatea datelor referitoare la starea de sănătate.
Potrivit articolului mai sus arătat, comunicarea unor date referitoare la starea de sănătate a bolnavului psihic poate fi făcută numai în cazurile limitativ prevăzute de lege şi în condiţii stricte. Aşa fiind şi văzând solicitarea făcută de organele de poliţie apreciem că aceasta nu se încadrează în situaţiile reglementate.
Având în vedere aspectele mai sus arătate, vă rugăm să luaţi măsurile necesare în vederea opririi demersurilor făcute de organele locale de poliţie şi să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere referitor la obţinerea de către organele de poliţie, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti, a unor date cu privire la starea de sănătate a persoanei.

Cu stimă,
Prof. Dr. Vasile Astărăstoae
    Preşedinte C.M.R.

 

Sursa CMR

Recomandări:

X