Procotol intre CMR si COPAC

22.05.2009 Colegiul Medicilor din Romania cu sediul în Bucureşti Bd. Timişoara nr.15, sector 6 reprezentat prin Preşedinte  – Prof. Univ. Dr. Vasile Astarastoae

Coaliţia Organizaţiilor pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România cu sediul în Braşov, str. Alexandru cel Bun, nr. 7, bl. E, sc. B, ap. 3 reprezentată prin Preşedinte – Irimia Cezar


au convenit încheierea prezentului protocol Art.1 Obiectul prezentului protocol îl reprezintă reglementarea raporturilor juridice dintre părţi cu privire la colaborarea ce urmează a fi desfăşurată în vederea identificării unor probleme din domeniul asigurării serviciilor de sănătate şi găsirea unor mijloace pentru înlăturarea acestora ori pentru diminuarea efectelor negative.
    Părţile se vor sprijini reciproc în vederea îmbunătăţirii activităţii de interes general pe care o desfăşoară.

Art.2 În vederea realizării scopului propus,  părţile stabilesc următoarele mijloace:
a)    întâlniri periodice între conducerile celor două părţi semnatare;
b)    desemnarea de către fiecare parte semnatară unor reprezentanţi care să  identifice principalele deficienţe din domeniul relaţiilor medic-pacient şi să propună măsuri de eliminare a acestora;
c)    acordarea de sprijin reciproc în vederea realizării unor proiecte agreate ori stabilite a fi derulate în comun;
d)    desemnarea de către Colegiul Medicilor din România a unui reprezentant care să ţină în mod direct şi permanent legătura cu     COPAC şi să participe, la cerere, la şedinţele ori manifestările organizate de COPAC.
e)     abţinerea de la atacuri ori alte acuze reciproce, prin/în mass-media, între părţile semnatare, fără o consultare între părţi;
f)    acordarea de către Colegiul Medicilor din România a sprijinului necesar pentru soluţionarea într-un termen cât mai scurt şi în condiţiile legii a oricărei sesizări, făcute de membrii COPAC, cu privire la modul în care le-au fost acordate serviciile medicale;
g)    promovarea în comun a unor acţiuni de sensibilizare a opinie publice ori a instituţiilor cu atribuţii de decizie în domeniul sanitar cu privire la deficienţele sistemului ori problemele cadrelor medicale;
h)    susţinerea de către COPAC a acţiunilor Colegiului Medicilor din România care vizează creşterea calităţii actului medical, a diversificării serviciilor medicale ori a acoperirii necesarului de medicii pe tot teritoriul ţării;
i)    susţinerea de către Colegiul Medicilor din România a oricăror demersuri ale COPAC care pledează pentru respectarea drepturilor pacienţilor.

Art.3 Colegiul Medicilor din România va asigura gratuit  un  număr de 10 din fiecare publicaţie ori material informativ editat de către CMR şi care conţine informaţii de interes pentru membrii COPAC ori pentru organele de conducere ale asociaţiei.

Art.4  COPAC  va putea pune pe site-ul propriu un link către site-ul CMR

Art.5  C.M.R. va pune pe site-ul propriu un link către site-ul COPAC.

Art.6 Orice litigiu dintre părţile semnatare  ori în legătură cu prezentul protocol se va soluţiona cu precădere pe cale amiabilă de către conducerile celor două organizaţii.

Art.7 Prezentul Protocol se încheie pe o durată de 1 an de zile, începând cu data semnării.

Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi 22.05.2009.

         C.M.R.                                                                                        COPAC
     PREŞEDINTE                                                                               PREŞEDINTE
Prof. Dr. Vasile Astărăstoae                                                               Cezar Irimia
                                                Sursa CMR

Recomandări:

X