LEGEA SE FACE ÎN PARLAMENT

LEGEA SE FACE ÎN PARLAMENT

 Pronunțarea de către Înalta Curte de Justiție și Casație a celor două hotărâri prin care medicul este asimilat funcționarului public a readus în spațiul public teme majore ale sistemului medical românesc.

  • statutul de funcționar public al medicului;
  • salariile mici din sectorul medical;
  • primirile de foloase necuvenite din sistem;
  • proasta organizare și funcționare a sistemului medical din România.

Din păcate, abordarea și dezbaterea publică, uneori și instituțională, a temelor de mai sus are loc doar atunci când evenimente nefericite au loc, când opinia publică este sensibilizată sau când corpul medical simte că, în mod nedrept, este în masă ostracizat.

În mod constant, am solicitat dezbateri ample atât la nivelul societății românești cât și între partenerii sociali și decidenții politici pentru clarificarea statutului medicului în societate și pentru organizarea unui sistem medical modern și competitiv în România.

De-a lungul timpului, societatea în ansamblul ei, cu excepția unor voci izolate  dar în special decidenții politici au preferat să respingă reforma de fond și substanțială a sistemului medical românesc, mimând-o sau rezolvând pompieristic crizele apărute.

Colegiul Medicilor din România este o instituție de drept public ale cărei atribuții au fost fixate prin lege iar în planul adoptării unor măsuri de reformare a sistemului medical nu are la îndemână decât  luarea unor poziții publice.

Colegiul Medicilor din România nu a încurajat și nu a susținut în nicio formă  primirea de foloase necuvenite de către medici. În aceeași măsură, nu am cerut și nici nu vom cere favoruri pentru corpul medical. Ceea ce susținem este acordarea unor salarii adecvate pentru cadrele medicale, condiții de muncă care să permită dezvoltarea profesională, performanță și doatare corespunzătoare în unitățile medicale de stat, competitivitate și parteneriat social.

Toate solicitările noastre care în final se dovedesc a fi și ale societății românești necesită însă voință politică, pricepere, dorința sinceră de a reforma ceva în interes social și în final investiții majore din partea statului român.

Clasa politică și societatea română în ansamblul ei trebuie să înțeleagă și să accepte că servicii medicale la nivelul la care aceste sunt furnizate în alte state nu se pot obține decât în condițiile în care vom avea legi corecte în sănătate și investiții pe măsura statelor pe care le dăm întodeauna ca exemplu.

Cu privire la statutul de funcționar public al medicului, ca urmare a celor două decizii proununțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, este clar că în prezent, sub aspect penal, statutul de funcționar public al medicului este  unul care nu mai poate fi contestat și trebuie recunoscut ca atare de toată lumea. Cu toate acestea, în ceea ce ne privește  ne alăturăm nemulțumirilor exprimate în masă de întreg corpul medical cel puțin pentru următoarele considerente:

  • soluțiile date de cea mai înaltă instanță de judecată au fost date pentru că alte instanțe nu au fost în stare să facă ele o interpretare a textelor legale. În schimb, medicii sunt sancționați penal pentru că nu au respectat aceste legi interpretabile chiar și pentru instanțele de judecată;
  • practic, prin modul în care s-a acționat Înalta Curte de Casație și Justiție s-a transformat în legiuitor modificând un text de lege în vigoare după cum a crezut ea că ar trebui să fie respectivul text de lege;
  • interpretarea Înaltei Curte de Justiție și Casație este dată și aplicată postfactum, după ce fapta a avut loc. În condițiile în care legea era neclară, inclusiv pentru instanțele de judecată, nu era posibil ca medicii, nespecialiști din punct de vedere juridic, să poată cunoaște și aplica textul legii așa cum îl vede Înalta Curte de Justiție și Casație și nu cum a fost publicat în Monitorul Oficial.
  • deși există norme de drept intern și internațional inclusiv practică a Curții Constituționale care interzice respectiv sancționează aplicarea unor texte juridice neclare, greu de înțeles și de respectat pentru destinatarii lor, Înalta Curte de Justiție și Casație precum și celelalte instanțe eludează această chestiune și nu o analizează;
  • în opinia noastră, Înalta Curte de Casație și Justiție nu a soluționat o chestiune de drept, cel puțin în cazul ultimei hotărâri pronunțate ci a antamat, în mod nelegal, fondul cauzei, soluționând o cauză aflată pe rolul unei instanțe;
  • instanța care a cerut “interpretarea legii” practic s-a degrevat de soluționarea cauzei refuzând să o judece și să pronunțe o soluție față de probele de la dosar și în raport de textele legale în vigoare;

Așa fiind, apreciem că soluțiile date de cea mai înaltă instanță de judecată sunt criticabile, că medicii în mod nedrept prin aceste decizii au fost puși în afara legii și că ar trebui de urgență să aibă loc o clarificare a statutului medicului prin intermediul legii adoptată de Parlament și nu prin transformarea unei instanțe de judecată în organ legislativ.

Colegiul Medicilor din România, înțelege nemulțumirile majore ale corpului medical și este alături de acesta, consideră justificate solicitările  și așteptările pe care pacienții și societatea civilă le au de la medici și de la sistemul medical românesc, motiv pentru care  vom continua să suținem la nivelul tuturor autorităților publice reforma reală a sistemului medical românesc.

În acest sens, vom solicita structurilor teritoriale organizarea unor consultări atât cu cadrele medicale cât și cu societate civilă pentru a identifica așteptările și nevoile acestora, dar și soluțiile pe care aceștia le întrevăd pentru un sistem medical modern.

Credem că este nevoie de un consens social și politic autentic pentru o schimbare profundă a sistemului medical românesc.

 

Dr. Gheorghe Borcean

Președinte

Colegiul Medicilor din România

Recomandări:

X