Colegiul Medicilor din România solicitare catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Colegiul Medicilor din România solicitare catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

D-lui PRESEDINTE – Dr. VASILE CIURCHEA

           

            Urmare a multiplelor semnale transmise către noi din partea furnizorilor de servicii medicale din:

  • Asistența medicala primară
  • Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice si private aflate in relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate
  • Cabinete private de specialitate aflate in relații contractuale cu casele de asigurari de sanatate
  • Laboratoare aflate in relații contractuale cu casele de asigurari de sanatate
  • Spitale publice
  • Spitale private aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sănătate

privind inregistrarea si validarea în vederea decontării serviciilor furnizate, vă aducem la cunoștință că sunt foarte multe situații în care nu s-au validat serviciile furnizate fără card de asigurat sau dimpotrivă au fost validate serviciile fără card iar cele cu card nu, deși initial au fost afișate ca validate, ulterior la momentul raportării au aparut ca invalidate și deci nerecunoscute pentru decontare.

Vă rugam să analizați cu toată atenția și bunăvoința posibilitățile de rezolvare a acestor disfuncționalități încât să nu genereze perturbari in desfășurarea activității de furnizare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sănătate, prin nerecunoașterea si neplata serviciilor deja furnizate si pentru care au fost consumate resurse finaciare de către furnizori.

Înțelegem că sunt și vor mai fi disfunctionalităti ale sistemului electronic de inregistrare și validare a serviciilor și de aceea vă rugăm să luați în considerare prevederile din actele adiționale la Contractele de furnizare de servicii medicale, ale furnizorilor, privind inregistrarea., raportarea, validarea si decontarea serviciilor medicale cu si fara card de asigurat, valabile pentru anul 2015.

Va multumim pentru colaborare principiala.

                                                      

PRESEDINTE,                                                                VICEPRESEDINTE,

Dr. GHEORGHE BORCEAN                                            Dr. CONSTANTIN CARSTEA

Recomandări:

X