Propunerile Ministerului Sănătății privind îmbunătăţirea proiectului pilot referitor la statutul spitalelor în urma discuţiilor cu Federaţia Sanitas

Ca urmare a discuţiilor purtate cu Federaţia Sanitas, Ministerul Sănătăţii înaintează o serie de propuneri şi precizări în vederea îmbunătăţirii proiectului pilot referitor la statutul spitalelor, astfel:

 1. Nu se schimbă destinaţia spitalelor.
 2. Spitalele nu se înfiinţează sau desfiinţează decât prin HG, prin decizia Guvernului.
 3. Se modifică structura Consiliului de Administraţie propusă în forma actuală a proiectului, în sensul reducerii de la 3 la 2 a numărului reprezentanţilor care au responsabilitatea managementului (autorităţi locale).
 4. Ministerul Sănătăţii va elabora normativele de personal, care vor fi obligatorii, pe activităţi, astfel încât să fie garantat un minim de personal.
 5. Salarizarea personalului preluat în cadrul noii forme de organizare se face pornind de la un minim prevăzut potrivit legii salarizării personalului medical.
 6. Contractul colectiv de muncă va reprezenta un cadru de asigurare a unei relaţii corecte cu angajatorii.
 7. Dezvoltarea spitalelor se va putea face din fonduri de investiţii şi din fondurile rezultate din recuperarea TVA, prin noile forme de organizare spitalele pilot putând fi plătitoare de TVA.
 8. Din Consiliul de Administraţie al spitalelor pilot va face parte o persoană desemnată de sindicatele reprezentative la nivel de unitate.

Alte precizări

 • Se va lua în calcul opţiunea stabilirii prin proiectul pilot a unei singure forme de reorganizare a spitalelor, respectiv regie autonomă.
 • O nouă posibilă lege a salarizării personalului medical nu exclude proiectul pilot privind creşterea veniturilor medicilor şi personalului medical, care adaugă la cadrul legal existent.
 • Federaţia Sanitas urmează să-şi stabilească poziţia în raport cu propunerile înaintate de minister.

Recomandări:

X