Noul Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Neamt si Membrii pentru Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România

  In data de 18 octombrie 2020 s-a intrunit noul Consiliul Judetean al Colegiului Medicilor Neamt format din cei 13 membri împreună cu președinta Comisiei Electorale Județene Neamț dr. Cretu Pușa pentru a valida rezultatul  turului II al alegerilor  la nivelul Colegiului Medicilor Neamț , conform  Regulamentul Electoral.
S-a ales noul Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Neamt care are următoarea componență:
1. Dr.  Koszeghi  Iosif – Președinte
2. Dr.  Andrița  Valeriu – Secretar
3 .Dr.  Arvătescu  Dan Gabriel- Vicepreședinte
4. Dr.  Burghelea Daniela- Vicepreședinte
5. Dr.  Stan  Rodica- Vicepreședinte

MEMBRI 

6.   Dr.  Covrig  Mihaela Carmen – Reprezentant în Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România
7.   Dr.  Atănăsoaie Iacob Cristina – membru
8.   Dr.  Constantinescu Suzana – membru
9.   Dr.  Gurău Vitalie- membru
10. Dr. Juncu Alexandru – membru
11. Dr. Nicorescu Iliana-membru
12. Dr. Rugină Cosmin – membru
13. Dr. Sălăvăstru Tudor – membru

MEMBRI SUPLEANȚI

1. Dr. Vieru Alexandra – membru supleant
2. Dr. Bobocea Violeta- membru supleant
3. Dr. Vasiliu Gabriela- membru supleant
4. Dr. Vintea Georgeta- membru supleant
5. Dr. Chirițescu Monica  – membru supleant

Membrii pentru Adunarea Generală  a Colegiului Medicilor din România sunt:
1. Dr. Sălăvăstru Tudor- membru
2. Dr. Gurău Vitalie – membru
3. Dr. Atănăsoaie Iacob Cristina- membru
4. Dr. Rugină Cosmin – membru 

 MEMBRII SUPLEANȚI
1. Dr. Arvătescu Dan Gabriel – membru supleant
2. Dr. Bobocea Violeta- membru supleant
3. Dr. Chirițescu Monica- membru supleant

Recomandări:

X