Declaratia Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania

 
Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România, întrunit în data de 17 septembrie 2010 la Tulcea a analizat la unul din punctele de pe ordinea de zi situația sistemului de sănătate determinată de ultimele evoluții și anume: tragedia de la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” și mișcările revendicative de la spitalele județene Brăila și Constanța.

    Cu privire la mișcările revendicative de la Spitalele Județene, Consiliul Național își manifestă solidaritatea cu protestanții și constată că acestea au fost determinate de politica generală în sistemul de sănătate și de modul neprofesionist, superficial și pompierstic în care o idee absolut necesară și anume descentralizarea s-a realizat în practică. Asistăm la disoluția sistemului și la politica bunului plac a satrapilor politruci locali care încearcă să contruiscă în fiecare județ un sistem de sănătate pe baza unor interese proprii și nu pe baza unei expertize calificate în domeniu. Consiliul Național constată pasivitatea Ministerului Sănătății și a Guvernului, lipsa de reacție la încălcările grosolane ale legilor și reglementărilor în vigoare de către autoritățile locale sau manageri numiți pe criterii politice.
Consiliul Național solicită intervenția de urgență a Ministerului Sănătății și a Guvernului României pentru înlăturarea abuzurilor și pentru satisfacerea dorințelor legitime ale personalului medical din unitățile spitalicești inclusiv cele legate de salarizare și condiții de muncă.
Tragedia de la Spitalul “Prof. Dr. Panait Sârbu” exprimă de asemenea incapacitatea managerială a Guvernului și Ministerului Sănătății. Astfel de tragedii pot apărea oricând și oriunde în România. Comisiile de specialitate ATI ale Colegiului Medicilor și ale Ministerului Sănătății au înaintat o scrisoare Consiliul Național din care rezultă că problemele de fond cu care se confruntă sistemul sanitar sunt:
    1. Deficitul major de personal medical
    2. Infrastructura inadecvată a spitalelor
    3. Deficiențele de dotare cu aparatura și echipamente
    4. Sistemul de finanțare inadecvat al serviciilor medicale din secțiileATI
5. Neasigurarea serviciilor de întreținere (service) a aparaturii medicale din dotare
    6. Lipsa unui program național sustinut de pregătire a spitalelor pentru a face față situațiilor deosebite și dezastrelor
    Cauza principală a acesor probleme o constituie subfinanțarea sistemului sanitar. Reamintim aici faptul ca procentul din PIB alocat sănătății în România este unul dintre cele mai mici din Europa. Măsura strategică care se impune pentru a face posibila implementarea celorlalte schimbări din sistemul sanitar o constituie creșterea bugetului alocat Sănătății la un nivel cel puțin egal cu media europeană.
În această situație, Consiliul Național își manifestă îngrijorarea privind încercarea organelor de anchetă de a transfera responsabilitatea către “Acarii Păun” în speță asistena medicală Florentina Cârstea, medicul – șef de secție și maternitatea ca persoană juridică. Două principii de drept par a fi eludate: răspunderea în funcție de gravitatea acțiunii proprii și prezumția de nevinovăție. Fiecare trebuie să fie pedepsit pentru greșeala proprie și nu trebuie să i se impute greșelile altora. De aceea, ținând cont de ultimele evoluții în societatea românească și de principiul egalității de tratament Consiliul Național solicită extinderea anchetei și către cei care au blocat posturile în sistemul de sănătate, către cei care au subfinanțat sistemul și judecarea în stare de libertate a asistentei Florentina Cârstea.

Consiliul Național al CMR
Președinte Prof. Dr. Vasile Astărăstoae

Recomandări:

X