Anunț candidaturi pentru mandatul de membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Neamț

Stimați colegi,

Vă informăm că, până la data de 31 august 2017, ora 16,00, vă puteți depune candidatura pentru mandatul de membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor  Neamț.

Alegerile se vor desfasura dupa cum urmează:
– Turul I: 20-21 Septembrie 2017;
– Turul II: 1-2 Octombrie 2017 – daca este cazul.

    Potrivit Regulamentului Electoral privind alegerea membrilor Comisiilor de Disciplină al Colegiului Medicilor din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 10.05.2017, candidații trebuie să fie medici primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani și care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

    Calitatea de membru în Comisia de Disciplină a CM Neamț este incompatibilă cu aceea de membru în Comisia Superioară de Disciplină, precum și cu aceea de membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, cu excepția calității de membru în Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Neamț, potrivit aceluiași Regulament.

      Candidatul care îndeplinește condițiile prevazute in Regulamentul Electoral, trebuie să depună o declaratie de candidatura și un Curriculum Vitae. Declaraţia de candidatură va fi dactilografiată şi va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
b) vechimea în profesie;
c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
f) data şi semnătura.

    Candidaturile pentru Comisia de Disciplină se vor depune personal, la secretariatul Colegiului Medicilor  Neamț, B-dul Traian nr.1, Piatra Neamț, jud.Neamț , în intervalul orar: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00. Relații la tel. 0233/236282 ; 0233/215654

    Menționăm că depunerea candidaturilor pentru membru in Comisia Superioară de Disciplină, se poate face în perioada 01 – 30 septembrie 2017, la secretariatul Colegiului Medicilor din România.

      BIROUL EXECUTIV AL
COLEGIUL MEDICILOR NEAMȚ

Candidaturile  pentru Comisia de Disciplină Neamţ vor fi depuse la secretariatul Colegiului Medicilor Neamţ, Piatra Neamţ, B-dul Traian nr.1, în perioada  22- 31 august  2017 , între orele 08,00- 16,00.

Candidaţii  vor depune în acest sens:

  • declaraţia de candidatură (prin completarea formularului tipizat existent la secretariatul Colegiului Medicilor Neamţ );

      (conform art.29,30,31 din Regulamentul Electoral privind alegerea membrilor comisiei de disciplină aprobat prin Decizia nr.14/28.04.2017 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România )

Informaţii suplimentare  :

 telefon :0233/236282, 0233/ 215654

– site :   www.colegiul – medicilor.ro

Preşedinte  Comisia  Electorală  Neamţ,
Dr. Daniela  Florina  Marcoci

 

Recomandări: