Punctul de vedere al CMR privitor la coplata

Către
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
SECRETARIAT GENERAL

Referitor la proiectul de lege privind introducerea “mecanismului de coplată” în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, Colegiul Medicilor din România, deși consideră că un astfel de sistem este necesar și ar fi de natură să eficientizeze funcționarea sistemului de asigurări de sănătate, consideră că actualul proiect nu reprezintă o soluție ci doar o încercare de peticire a actualui sistem de “finanțare” a sănătății în România.

  În opinia noastră este necesară o analiză a întregului sistem și implementată o soluție de coplată care să aibă în vedere tot lanțul serviciilor medicale și toți furnizorii, inclusiv pachetul de servicii și corelarea cu asigurările private.

Ca urmare, solicităm și susținem insistent ca actualul proiect să fie retras, să se constituie un colectiv de lucru care să reprezinte toți actorii importanți din sistemul de asigurări de sănătate (Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, reprezentanţi ai organizaţiilor pacienţilor), inclusiv reprezentanți ai sistemului privat de asigurări și care să elaboreze un poiect de lege de natură a rezolva în mod just și corect problemele de finanțare ale sistemului medical.

PREŞEDINTE
Prof. dr. Vasile ASTĂRĂSTOAE

Recomandări: