Ordin nr. 665 din 17/04/2007 – Prevederi ale contractului colectiv de munca pe ramura sanitara

Avand în vedere contractul colectiv de munca la nivel de ramura sanitara nr. 2.678/14 din 12 decembrie 2005, 
în temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, 
vazand Referatul de aprobare nr. E.N. 3.975 al secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul si societatea civila,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Managerii unitatilor sanitare publice vor dispune masuri corespunzatoare pentru constituirea comisiilor paritare la nivel de unitate, în vederea monitorizarii modului de respectare a prevederilor contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile, precum si pentru consultarea si informarea reciproca în ceea ce priveste situatiile referitoare la relatiile de munca. 
Art. 2. – Managerii unitatilor sanitare publice vor sustine negocieri cu sindicatele afiliate federatiilor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, înainte de încheierea contractului cu casa judeteana de asigurari de sanatate, în ceea ce priveste stabilirea bugetului cu cheltuielile salariale si tichetele de masa. 
Art. 3. – Angajarea personalului la nivelul unitatii sanitare publice se realizeaza în baza criteriilor avizate de organizatia profesionala corespunzatoare functiilor ce urmeaza a fi scoase la concurs. 
Art. 4. – Angajatorul va dispune, cu avizul sindicatelor reprezentative, semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, suspendarea contractului individual de munca la cererea salariatului, precum si revenirea la vechiul loc de munca. 
Art. 5. – Conducatorii unitatilor sanitare publice cu personal salarizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, modificata si completata prin Legea nr. 125/2005 si prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2007, vor dispune efectuarea concediilor de odihna în conformitate cu prevederile art. 124 din contractul colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si vor acorda suplimentarea cu cate o zi pentru fiecare 5 ani de vechime neîntrerupta în aceeasi unitate. 
Art. 6. – Angajatorul va suporta cheltuielile pentru formarea profesionala a tuturor categoriilor de salariati, în limita bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare publice. 
Art. 7. – Reprezentantilor sindicatelor afiliate federatiilor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara li se vor asigura conditiile necesare pentru a participa, în calitate de observatori, la concursurile de ocupare a posturilor vacante, precum si la examenele care certifica pregatirea si perfectionarea profesionala si manageriala. 
Art. 8. – Managerul unitatii are obligatia de a invita în scris împuternicitii sindicatelor afiliate federatiilor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, în calitate de observatori, la toate sedintele în care se discuta problemele de interes profesional, economic si social. 
Art. 9. – Angajatorii au obligatia sa asigure gratuit spatiul, mijloacele, mobilierul si echipamentele de birotica necesare pentru functionarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara. 
Art. 10. – Managerul unitatii are obligatia de a garanta respectarea clauzelor contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile, în toate situatiile de reorganizare si restructurare, potrivit reglementarilor legale în vigoare. 
Art. 11. – Autoritatile de sanatate publica si conducerile unitatilor sanitare publice sunt raspunzatoare de punerea în aplicare a prezentului ordin. 
Art. 12. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Recomandări: