Modificari formular prescriptie medicala electronica cu intrare in vigoare de la 01.01.2016

Modificari formular prescriptie medicala electronica cu intrare in vigoare de la 01.01.2016

  1. Se modifica formularul de prescriptie medicala electronica – componenta prescriere
  2. Modificarile introduse pe componenta prescriere vizeaza:
  • In campul 2 asigurat – se bifează „PNS” doar pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; fara a se mai completa nr programului
  • In campul 2 asigurat – rubrica alte – se va nota – cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate în formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit; respectiv cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E120; E 121; pot fi menţionate şi formularele europene „S” – corespondente acestor formulare;
  • Campul 3 se spliteaza in a) Diagnostic/cod diagnostic (fara modificari fata de ordinul intial)  si b) PNS……- pentru prescipțiile care conțin DCI-uri din sublista C secțiunea C2 se va indica numărul programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: 3 – Programul naţional de oncologie, 5 – Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 – Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (9.7 – Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare – 6 – mucoviscidoză (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii – scleroza laterală amiotrofică (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), 7 – Programul naţional de boli endocrine DCI-Teriparatidum, respectiv se va indica programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  • In campul 4 – pentru prescripțiile care conțin DCI-uri din sublista C, secţiunea C2, în rubrica „Listă” se va nota C2. Completarea în câmpului 3 litera b) a numărului programului/ subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ este obligatorie. 
  • Pe acelasi formular de prescriptie medicala nu se poate prescrie decat medicatia aferenta unui singur PNS ( ex in campul 3 lit b) se noteaza 3 deci in campul 4 pot fi prescrise doar medicamentele aferente acestui PNS)

Important – prescriptiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin se pot elibera de catre farmacii pana la data expirarii termenului de valabilitate al prescriptiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare.

Recomandări:

X