Comunicat de presa

Colegiul Medicilor din Romania a demarat actiunea de anulare in contencios administratriv a ordinului comum al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurarii sociale de sanatate pe 2010. In acest sens, potrivit procedurii, la data de 10 mai 2010, CMR a inaintat o  actiune administrativ prealabila impotriva Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii. 

In opinia noastra, cele doua ordine au fost nelegale elaborate si adoptate. Date fiind prevederile legale, MS si CNAS trebuia ca in procesul de elaborare a actelor normative sa initieze si sa desfasoare consultari cu partenerii sociali (CMR, CFR, OAMR, organizatii patronale si sindicale reprezentative), iar forma finala rezultata in urma negocierilor sa fie avizata de Consiliul de Administratie al CNAS. Avand in vedere ca aceste proceduri nu au fost respectate, apreciem ca nelegala elaborarea si adoptarea celor doua acte normative si, pe cale de consecinta solicitam revocarea lor in regim de urgenta si elaborarea unora noi cu respectarea prevederilor legale?, se arata in document. In prezent, CMR asteapta raspuns in termenul legale de 30 de zile. Daca nu va veni un raspuns in acest termen, plangerea va intra in instanta de contencios administrativ.

Recomandări:

X