Ordin 1068/2007 – modificarea Ordinului privind infiintarea comisiilor consultative ale MS

Ordin nr. 1068 din 19/06/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 466/2006 privind infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii

In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, 
vazand Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 6.508/2007,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii nr. 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 19 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1. La anexa nr. 2 "Componenta comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii", punctul 27 "Comisia de sanatate publica" se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"27. COMISIA DE SANATATE PUBLICA 
Presedinte: prof. dr. Petru Armean – Bucuresti 
Membri: 
prof. dr. Dana Galieta Minca – Bucuresti 
prof. Amariei Corneliu – Constanta 
prof. Georgeta Zanovski – Iasi 
conf. dr. Carmen Domnariu – Sibiu 
conf. dr. Cristina Borzan – Cluj-Napoca 
conf. Mugur Ghelase – Craiova 
dr. Jeszenszky Francisc – Târgu Mures 
Secretar: dr. Adrian Pana – Bucuresti" 
2. La anexa nr. 2 "Componenta comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii" se adauga un nou punct, punctul 33, care va avea urmatorul cuprins: 
"33. COMISIA DE EPIDEMIOLOGIE 
Presedinte: prof. dr. Ioan Bocsan – Cluj-Napoca 
Membri: 
prof. dr. Smaranda Iancu – Iasi 
conf. dr. Emilian Popovici – Timisoara 
dr. Adrian Stoica – Arges 
dr. Odette Nicolae – Suceava 
dr. Nicolae Beldescu – Bucuresti 
dr. Camelia Truica – Calarasi 
dr. Mihaela Dinisov – Constanta 
Secretar: dr. Florin Popovici – Bucuresti" 
Art. II. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucuresti, 19 iunie 2007. 

 

Recomandări: