Ordin 1080/2007 – introducerea Clasificarii internationale si statistice a bolilor

Ordin nr. 1080 din 20/06/2007 privind introducerea si utilizarea Clasificarii internationale si statistice a bolilor si problemelor de sanatate înrudite, revizia 10, modificarea australiana.

Ordin nr. 1080 din 20/06/2007 privind introducerea si utilizarea Clasificarii internationale si statistice a bolilor si problemelor de sanatate înrudite, revizia 10, modificarea australiana
  

Avand în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii în sanatate nr. 6.539/2007, 
in temeiul Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba introducerea, începând cu 1 iulie 2007, a Clasificarii internationale si statistice a bolilor si problemelor de sanatate înrudite, revizia 10, modificarea australiana, editia a treia, 1 iulie 2002, la nivelul tuturor unitatilor sanitare cu paturi, pentru utilizare în vederea clasificarii si codificarii morbiditatii spitalizate. 
Art. 2. – Directiile implicate din Ministerul Sanatatii Publice, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic din Domeniul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 
Art. 3. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Recomandări:

X