ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU CMR

Pentru obtinerea sau prelungirea certificatului de membru al CMR sunt necesare urmatoarelor documente:

 1. Cerere catre CMI si Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 382 si 383 din Legea 95/2006 (cerere este eliberata de CMI)
 2. Adeverinta din care sa rezulte exercitarea profesiei de medic in ultimii 5 ani
 3. Copie legalizata dupa diploma de absolvire a facultatii
 4. Copie dupa Buletinul de identitate/ Carte de identitate
 5. Copie dupa certificatul de casatorie/divort (daca este cazul)
 6. Cazier judiciar (valabil 6 luni de la data eliberarii) – in original
 7. Certificat medical tip A 5 (cu viza psihiatrie) – in original (valabil 1 an de la data eliberarii) eliberat de Politie
 8. Copie ordin de confirmare medic specialist/primar (daca este cazul)
 9. Copie ordin de confirmare in a doua specialitate (daca este cazul)
 10. Copie dispozitie de repartizare rezidentiat si prima pagina a carnetului de rezident (pentru medicii rezidenti)
 11. Copie dupa certificat de competenta/ supraspecializari / doctor in medicina (daca este cazul)
 12. Adeverinta de la unitatea medicala – spitalul platitor, cu mentiunea retinerii cotizatiei catre CMI
 13. Adeverinta UMF de post in grad didactic (asistent,profesor etc.) (daca este cazul)
 14. Adeverinta de post in cercetare (asistent cercetare, cercetator) (daca este cazul)
 15. Adeverinta UMF care sa ateste calitatea de doctorand a solicitantului (daca este cazul)
 16. Copie dupa asigurarea de malpraxis si dupa chitanta platii Asigurarii de Malpraxis
 17. 40 ore E.M.C. in ultimul an sau 200 ultimii 5 ani – copii diplome (daca este cazul) (exceptie medicii rezidenti)
 18. Copie Autorizatia de Libera Practica (forma anterioara eliberata de DSP)
 19. Atestatul de echivalare a studiilor eliberate de Ministerul Educatiei (daca este cazul)

Recomandări: