Punctul de vedere al Colegiului Medicilor din România prezentat în ședința publică de dezbatere a proiectului de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației din România

Colegiului Medicilor din România a participat  la  ședința publică de dezbatere a proiectului de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației din România, organizată de Ministerul Sănătății la sediul Institutului Național de Sănătate Publică, în data de 11 mai 2017

Punctul de vedere al CMR a fost prezentat de către avocatul Livică Fătu, specializat în Drept Medical

„Transmit punctul de vedere al Colegiului Medicilor legat de acest proiect de lege. Dincolo de ce crede fiecare, în mod categoric, şi Colegiul Medicilor  şi-a pus întrebarea dacă această lege este necesară, este legitimă, este nevoie în mod real de legea vaccinării. Există cel puţin patru evidenţe care au fost puse în relief la analiza  făcuta de noi. Prima este aceea că există exemple pozitive  dar în aceeași masură pot exista şi exemple negative legate de vaccinare care au în spate drame profunde care nu vor putea fi stinse niciodată, nici prin explicaţii, nici prin texte de lege şi nici prin Hotărâri Judecătoreşti. Dramele acestea vor exista cât vor exista părinţii. Trebuie create  mecanisme juridice şi instituţionale încât astfel de drame să nu mai existe sau să fie diminuate pe cât de mult posibil.  Este prima evidență pe care noi din analiza făcută am identificat-o. O a doua evidenţă este aceea că există părinţi care revendică dreptul la vaccinarea copilului lor dar există şi părinţi care revendică dreptul lor de a nu-şi vaccina copilul. Și există dovada că acești părinți își revendică dreptul, mecanismele instituționale prin care ei solicită să nu-și vaccineze copiii există de asemenea și ei își exprimă permanent punctul de vedere de a nu-și vaccina copilul. Este și aceasta o evidență.  A treia evidență pusă în discuţie la Colegiul Medicilor a fost aceea că numărul celor care revendică dreptul copiilor la vaccinare este în mod covârşitor mai mare. Dovada este dată de statistica vaccinurilor efectuate. A patra și ultima evidenţă pe care CMR a discutat-o este aceea că fiinţa umană este extrem de complexă, nu este pe deplin cunoscută şi de multe ori reacţiile sunt imprevizibile. Și atunci intrebarea este cea cu care am inceput. Este nevoie de această lege? Cum iei decizia? Ce faci tu ca legiuitor? Pe de o parte este o majoritate care doreşte vaccinarea copiilor și această majoritate care-și revendică dreptul are problemele ei. Au fost  probleme legate de aprovizionare, de lanţul de frig , au fost probleme legate de stocurile de vaccin. Şi ei au dreptul să-și vaccineze copilul. Este nevoie de o lege care să le garanteze dreptul să-și vaccineze copilul. În esenţă, ceea ce noi considerăm că este corect să se întâmple este să fie o lege a vaccinării care să garanteze dreptul celor care vor să-şi vaccineze copilul, sa gaseasca vaccinul la timp și în aceeași măsură  să existe instrumentele juridice care să garanteze că actul de vaccinare este supus în mod prealabil unor proceduri medicale de natură  a diminua la maxim riscul unor reacţii adverse”.

Recomandări:

X