Alegerea membrilor Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor Neamţ (CJ) și a Comisiei de cenzori (CZ) pentru mandatul 2016-2020

Stimate coleg / colegă,

      Vă aducem la cunoştinţă că, în perioada 06-07 martie 2016 va avea loc la sediul Colegiului Medicilor Neamţ,B-dul Traian nr.1 ,Etaj II, alegerea membrilor Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor Neamţ (CJ) și a Comisiei de cenzori (CZ) pentru mandatul 2016-2020.

    Dreptul de vot precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere îl au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.

   Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.

  Dovada calităţii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegătorul nu se găseşte pe lista alegătorilor, cu ultima chitanţă a plăţii cotizaţiei.

   Candidaturile se vor depune personal la secretariatul Colegiului Medicilor Neamţ în perioada 15 februarie -26 februarie 2016, între orele 08,00-16,00 , cu excepția zilei de 26.02.2016 când programul se încheie la ora 12,00.

     Modelul de candidatură şi regulamentul electoral se află la sediul colegiului şi pe site la adresa www.colegiul –medicilor.ro.

   Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale locale şi vor cuprinde:

  1. a) numele si prenumele, gradul profesional, specialitatea, titlul științific şi domiciliul ;
  2. b) declarație pe proprie răspundere ce mandate ați deținut în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Neamț;

c ) mandatul sau mandatele pentru care înţelege să candideze( CJ/CZ);

  1. d) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
  2. e) data si semnătura.

       Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul Colegiului Medicilor Neamţ, Piatra Neamţ, B-dul Traian nr.1, Etaj II, la numerele de telefon : 0233/236282,0233/ 215654.

 Participarea dumneavoastră este foarte importantă pentru alegerea celor care vă reprezintă.

Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere şi participare.

 COLEGIUL  MEDICILOR  NEAMŢ

 

 

Recomandări:

X