Comunicat de presă Colegiul Medicilor din România

Colegiul Medicilor din România, constituit în conformitate cu prevederile titlului XII din legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății,  cu atribuții prevăzute de această lege, ia act de Comunicatul asociatiei informale Alianța Medicilor pentru modernizarea sistemului medical și constată că respectiva Asociație protestează public față  de oameni politici și medici care au gestionat și gestionează în continuare situația marilor arși din evenimentul care a avut loc în Club Colectiv.

Având în vedere că, potrivit prevederilor legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, toți medicii din România sunt obligați să facă parte din Colegiul Medicilor din România, în mod evident, respectiva Asociație este compusă și din membrii Colegiului Medicilor din România.

Dacă nu avem a face comentarii asupra alegațiilor privind oamenii politici implicați în gestiunea situației, cu toate că, în opinia noastră, alegațiile sunt nejustificate, nu același lucru putem să spunem despre critica publică pe care Alianța Medicilor pentru modernizarea sistemului medical o aduce unor colegi al căror prestigiu profesional nu a fost pus în discuție, a căror bună intenție și bune rezultate nu au fost contestate. Așa cum bine este știut, rezultatele muncii medicilor sunt evaluate, judecate, eventual contestate de către beneficiarii lor – pacienții și familiile acestora, în nici un caz de către alți medici.

În opinia noastră, acest mod de adresare și de judecată a performanțelor profesionale ale colegilor este cel puțin neavenit. Cu deosebit interes îi așteptăm pe colegii noștri să se adreseze în mod oficial instituției Colegiului Medicilor din România, în temeiul Statutului și Codului de Deontologie Medicală ale Colegiului Medicilor din România, dacă au de comentat atitudinea profesională a unor colegi.

Aceasta este singura cale în interiorul profesiei medicale, legal reglementată în România și Uniunea Europeană, de a rezolva eventualele diferențe de opinii în practica profesiei medicale.

Dr. Gheorghe Borcean

Președintele Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din România

Recomandări:

X