Documente pentru un medic care doreşte să profeseze în străinătate

Daca un medic roman doreste sa profeseze in strainatate, trebuie sa solicite si sa i se elibereze mai multe documente de la Colegiului Medicilor din România:

1. Dacă medicul în cauză este membru al Colegiului Medicilor din România i se va elibera un Certificat Profesional Curentde către Colegiul Medicilor teritorial unde medicul este înscris.

2. Daca medicul în cauză nu este membru al Colegiului Medicilor din România, i se va elibera o adeverinţă, prin care se va certifica faptul că nu este membru CMR. Pentru eliberarea adeverinţei este necesară depunerea următoarelor documente:
– cerere tip (click pentru a o descarca )
– copie legalizată diplomă de licenţă.
– copie legalizată acte de identitate (carte de identitate/pașaport)- pentru cetățenii români
– traducere legalizată acte de identitate (carte de identitate/pașaport) – pentru cetățenii străini
– declaraţie pe proprie răspundere prin care se certifică faptul că am fost/ nu am fost membru al Colegiului Medicilor din România și că am practicat/ nu am practicat medicina pe teritoriul României.(click pentru a o descarca)Documentele vor fi depuse la sediul Colegiului Medicilor din Romania, sau  trimise prin posta/curierat cu confirmare la adresa:

Colegiul Medicilor din România
Bulevardul Timișoara nr. 15, cod poștal 061303
Sector 6, Bucuresti , România
În atenția Dept Avizari-Acreditări.

Recomandări:

X