Model candidatura Comisia de Disciplina – CM Neamt 2011

COLEGIUL  MEDICILOR DIN ROMÂNIA


CANDIDATURĂ

pentru funcţia de

 

MEMBRU   AL  COMISIEI  DE  DISCIPLINĂ  A COLEGIULUI   MEDICILOR  NEAMŢ

 

                              Înregistrată la data de……………… 2011

                              Aprobată la data de …………………2011

                              Respinsă ( Conf. Legii 95/2006 ) la data

                              de ……………….2011

                                                          Preşedinte  C.E.J. NEAMŢ

                                                          Dr. Letiţia Gabriela Damoc

DATE PERSONALE

Nr. din listă

Numele  :   ______________Prenumele  :   ____________________

Data naşterii  : _________    Promoţia  : ___________

Specialitatea  : _________________________________

Gradul profesional   :  MEDIC   PRIMAR

Titluri ştiinţifice  : _________________________________________

Declar că deţin următoarele funcţii în ( organisme statale, administrative, sindicale sau profesionale):

_____________________________________________________

Locul de muncă :  ____________________________________________

Vechimea în profesie    _____________

Domiciliul  :  ___________________________________________

Tel. Fax  E-mail : 0745/ 355820

Sancţiuni CMR  în ultimii 5  ani_____________________________________

DA(data sancţiunii ) _____________________________

NU  __________________________________________

      Semnătura_________________________ Data    ____________

Recomandări: