Informatii privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru comisia de disciplina CM Neamt 2011

In cadrul fiecarui Colegiu Teritorial este organizata si functioneaza Comisia de Disciplina, in conformitate cu prevederile Legii 95 / 2006. Comisiile de Disciplina sunt independente de conducerea Colegiului, de aceea se organizeaza alegeri separate.

Comisiile de Disciplina teritoriale judeca in complete de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de medicii care sunt membrii ai colegiului respectiv.
Directiile de Sanatate publica din judete, respectiv din municipiul Bucuresti, desemneaza cate un membru in comisiile de disciplina teritoriale.
Procedura judecarii abaterilor disciplinare este prevazuta in Statutul Colegiului Medicilor din Romania.

1. Unde si cand se desfasoara votarea?
Primul tur de scrutin va avea loc in zilele de  5, 6 si 7 octombrie 2011, între orele 08 – 20, la SEDIUL COLEGIULUI MEDICILOR DIN PIATRA NEAMT.

Pentru ca alegerile sa fie validate din primul tur de scrutin este necesara prezenta la vot a cel putin doua treimi din numarul membrilor cu drept de vot.

In cazul in care va fi necesara desfasurarea si a celui de al doilea tur de scrutin, acesta se va desfasura in zilele de 12, 13 si 14 octombrie 2011, între orele 8 – 20.

2. Cine poate vota?
Pot vota medicii care sunt membri ai Colegiului Medicilor Neamţ  si care au drept de vot.

3. Cum se poate dovedi calitatea de membru al Colegiului Medicilor Neamt?
Numele membrilor  Colegiului  Medicilor  Neamt  sunt inscrise in listele cu alegatori. Cu minim 7 zile inainte de data alegerilor aceste liste vor putea fi consultate la sediul Colegiului Medicilor Neamt , precum si pe pagina web a Colegiului,  www.colegiul-medicilor.ro.

 Cei care nu au drept de vot ca urmare a restantelor la plata cotizatiei vor fi trecuti pe liste speciale, care vor putea fi consultate in aceleasi conditii ca mai sus. Cotizatia restanta se poate plati pana la data alegerilor sau chiar in ziua si la locul desfasurarii votarii, putandu-se, apoi, sa se exercite dreptul de a alege.
Medicii membri ai Colegiului Medicilor Neamt  care nu se regasesc pe aceste liste vor fi inscrisi in listele de votare de catre presedintele comisiei electorale sau de catre secretarul acesteia, pe baza ultimei dovezi de plata a cotizatiei, mentionandu-se toate datele de identificare din actul de identitate sau din pasaport, precum si locul de munca rezultat din prezentarea legitimatiei de serviciu sau oricarui alt act doveditor.

4. Cum se desfasoara votarea?
Fiecare medic cu drept de vot, dupa ce se legitimeaza si semneaza in lista de votare, primeste un buletin de vot, pe care se aplica stampila comisiei electorale a Colegiului Medicilor Neamt. Listele de alegatori vor fi grupate alfabetic. Alegatorii vor vota separat, astfel incat sa se asigure exprimarea secreta a votului. Dupa completare, buletinul de vot se depune in urna.

5. Care este numarul membrilor Comisiei de Disciplina?
La nivelul Colegiului Medicilor Neamt  numarul membrilor alesi ai Comisiei de Disciplina este de 6. Conform prevederilor legale, pe langa membrii titulari exista si un numar de 3 membri supleanti, care pot lua locul membrilor titulari, in conditiile stabilite de lege. Membrii Comisiilor de Disciplina isi vor alege un presedinte, care va conduce activitatea administrativa a comisiei.

6. Care este durata mandatului membrilor Comisiei de Disciplina?
Durata mandatului membrilor Comisiei de Disciplina este de 6 ani.

7. Cine poate candida?
Pot candida medicii membri ai Colegiului Medicilor Neamt, care sunt medici primari cu o vechime in profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri disciplinare in ultimii 5 ani.

8. Cum se depun candidaturile?
Candidaturile vor fi adresate Comisiei Electorale a Colegiului Medicilor Neamt si vor cuprinde:
a) o declaratie de candidatura
b) un curriculum vitae

Declaratia de candidatura va fi dactilografiata si va cuprinde:
a) numele si prenumele, domiciliul, specialitatea si gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific
b) vechimea in profesie
c) functiile detinute in alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale
d) mentionarea obligatorie daca a avut sau nu sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani
e) data si semnatura

Declaratia se face pe proprie raspundere, orice inadvertenta atragand raspunderea personala in fata legii.
In termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor, Comisia Electorala va instiinta candidatii despre lipsurile constatate, pentru remedierea acestora.

9. Unde se depun candidaturile?
Pentru Comisia de Disciplina a Colegiului Medicilor Neamt candidaturile se depun personal, la Secretariatul Colegiului Medicilor  Neamt, Piatra Neamt , B-dul Traian nr.1.
Intervalul de timp in care se pot depune candidaturile este  6 – 13 septembrie 2011, între orele  08 – 16,00.
Listele finale cu candidatii admisi, impreuna cu detaliile privind votarea, vor fi afisate la sediul Colegiului Medicilor Neamt , precum si in pagina de web a Colegiului.

10. Unde se poate consulta Regulamentul electoral si se pot obtine informatii suplimentare?
Regulamentul electoral poate fi consultat si la sediul  Colegiului Medicilor Neamţ. De asemenea, poate fi gasit si pe pagina web a Colegiului Medicilor din Romania, la adresa www.cmr.ro. Regulamentul electoral a fost aprobat prin Decizia nr. 4 din 20 mai 2011 a Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania si a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 435 din 22 iunie 2011.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Colegiului Medicilor Neamt  sau prin telefon, la numerele: 0233/ 236282, 0233/215654 .

Recomandări:

X