Adresa CMR catre MS si CNAS – prevederea din Contractul Cadru privind programul medicilor

27.04.2009

Urmare a atenţionărilor din teritoriu în legătură cu interpretarea art. 47 din Contractul-cadru, în sensul că unele Case Judeţene de Asigurări de Sănătate acceptă programul de 17,5 ore/săptămână pentru medicii din ambulatoriul de specialitate care au şi activitate cu normă întreagă într-o unitate spitalicească sau ambulatoriu de specialitate al spitalului iar alte Case Judeţene de Asigurări de Sănătate care nu acceptă, obligându-i pe medicii specialişti să se asocieze pentru a realiza un program de 35 de ore/săptămână, vă rugăm să dispuneţi uniformizarea interpretării în sensul acceptării la contractare pentru un program de 17,5 ore/săptămână pentru cabinetele medicilor care sunt singuri în cabinet şi au activitate cu normă întreagă în spitale.
 

  Este necesar acest lucru deoarece este nevoie de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate care funcţionează conform OG 124/1998, servicii care, altfel, nu ar putea fi acoperite.
    Pentru acest lucru, este necesară coroborarea alin. (1) cu alin. (5) ale art. 47 din HG 1714/2008, care aprobă Contractul-cadru pentru activitatea din 2009.
    Problema necesită rezolvare urgentă deoarece sunt în curs de încheiere contractele de furnizare de servicii medicale pentru anul 2009 (la data de 30 aprilie 2009).

Cu stimă
         Preşedinte                        Vicepreşedinte
Prof. Dr. Vasile Astărăstoae            ş.l. Dr. Constantin Cârstea

 

Sursa CMR

Recomandări: