Cursuri EMC online pe teme de bioetica

Image29.07.2008 Centrul EMC Iasi, Colegiul Medicilor Iasi si UMF "Gr. T. Popa" Iasi anunţă desfasurarea cursurilor la distanţă în format electronic pe teme de bioetica. Cursurile se vor încheia cu o testare finală şi sunt acreditate cu 16 ore EMC. Pentru detalii despre derularea acestora, despre taxele de participare şi modalităţi de plată, accesaţi http://www.medicalnet.ro/emc/

1. ÎNTRODUCERE ÎN BIOETICĂ
Teme abordate:
 • Teorii şi metode în bioetică
 • utilitarism
 • teorii deontologice
 • principiile bioeticii
 • Domenii de aplicare a bioeticii în medicină

2. COORDONATE ETICE ALE RELAŢIEI MEDIC-PACIENT
Teme abordate:

 • Valori ale relaţiei medic-pacient
 • Consimţământul informat
 • Confidenţialitatea
 • Modele ale relaţiei medic-pacient

3. ETICA CERCETĂRII PE SUBIECŢI UMANI
Teme abordate:

 • Repere istorice în cercetarea pe subiecţi umani
 • Documente şi convenţii internaţionale privind cercetarea pe subiecţi umani
 • Cadrul legislativ naţional în cercetarea pe subiecţi umani
 • Principii etice in cercetarea pe subiecţi umani

4. DISPNEEA IN PRACTICA CLINICA: EVALUARE DIAGNOSTICA SI CONDUITA TERAPEUTICA
Teme abordate:

 • Evaluarea diagnostica a dispneei de cauze neprecizate
 • Dispneea in bolile pulmonare: evaluare si management
 • Dispneea in cardiologie: evaluarea diagnostica si conduita terapeutica
 • Dispneea in psihiatrie: evaluarea diagnostica si conduita terapeutica

Recomandări:

X