Organigrama comisiilor

OR G A N I G R A M A    CO M I S I I L O R   2012-2016

COMISIA DE JURISDICŢIE PROFESIONALĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALĂ

 

Nr.crt

NUMELE ŞI PRENUMELE

FUNCŢIA

1

Dr. Alexandru JUNCU

Preşedinte

2

Dr. Constantin NANU

Membru

3

Dr. Dan Gabriel ARVĂTESCU

Membru

4

 

Dr.Rodica  STAN

Membru

 

5

Dr.Gina Iuliana  ŢICALĂ

               Membru

6

      Dr. Suzana CONSTANTINESCU

              Membru

7

Dr. Daniela  BURGHELEA

             Membru

 

 

 

 

   

 

 

 

COMISIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIAR CONTABILĂ

 

1

       Dr. Suzana CONSTANTINESCU

Preşedinte

2

Dr. Sorin CIOBANU

Membru

3

Dr. Georgeta VINTEA

Membru

 

COMISIA PROFESIONAL – ŞTIINŢIFICĂ, ACREDITĂRI ŞI AVIZĂRI

 

1

Dr. Gina  ŢICALĂ

Preşedinte

2

      Dr.Valeriu  ANDRIŢA

Membru

3

Dr. Constantin  NANU

Membru

4

Dr.  Rodica  STAN

Membru

5

Dr. Georgeta VINTEA

Membru

6

Dr. Mihaela Carmen COVRIG

Membru

 

COMISIA DE DEZVOLTARE, IMAGINE ŞI RELAŢII, DOTARE TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU

 

1

Dr. Letiţia Gabriela DAMOC

Preşedinte

2

Dr. Mihaela Carmen COVRIG

Membru

3

Dr. Alexandru  JUNCU

Membru

4

Dr. Daniela  BURGHELEA               Membru

5

Dr.Dan Gabriel  ARVĂTESCU              Membru

 

 

 

 

Recomandări:

No Related Post

X