Ordin 1165/2007 – Norme in Programul de evaluare a starii de sanatate a populatiei

Ordin nr. 1165 din 02/07/2007 privind completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei în asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007
 

Ministerul Sanatatii Publice

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

 

Avand în vedere:

-Hotararea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza acestea în anul 2007,

in temeiul:

-art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice;

-art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

vazand Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate nr. E.N. 6.824 din 29 iunie 2007 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. P. 3.005/2007,

 

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

 

Art. I. – La Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei în asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 41, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   

Ministrul sanatatii publice,        Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Gheorghe Eugen Nicolaescu                             Vasile Ciurchea
 
 

ANEXA
(Anexa nr. 41 la normele metodologice)

RISCOGRAMA INDIVIDUALA COPIL

A. DATE PERSONALE
Numele …………………………………. Prenumele …………………………………………….
CNP [][][][][][][][][][][][][]
Strada ……………………………………….. nr. ……, bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …….
Localitatea ………………………………………., judetul ……………………………………
 
Nivel de instruire (> 6 ani)    fara studii []    studii primare (I-IV) []    studii gimnaziale (V-VIII) []
 
Ocupatie        prescolar []    elev []
 
B1. ANTECEDENTE VACCINALE
 
Nastere la termen DA []            Complicatii la nastere DA []
BCG   0-7 zile   []  Hepatita B    0-7 zile []              2 luni []  6 luni                []
DTP   2 luni     []  4 luni []     6 luni   []             12 luni []  30-35 luni            []
VPO   2 luni     []  4 luni []     6 luni   []             12 luni []  9 ani (clasa a III-a) []
RRO   12-15 luni []  7 ani  []     14 ani   []
DT    7 ani      []  14 ani []     Vaccin rubeolic (fete)              14 ani                 []
 
B2. ANTECEDENTE FIZIOLOGICE (FETE)
 
Debut viata sexuala (> 12 ani)    DA []                    Menarha < 12 ani []
Metode de contraceptie: Prezervative []                    Altele           []
 
C. ANTECEDENTE PATOLOGICE
 
Boli cronice:
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………..
Alergii DA [] ……………………………………………………………………………………
Interventii chirurgicale:
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………..
 
D. STIL DE VIATA
 
1. Nutritie
Echilibrata                    DA []                  Alimentatie tip fast-food         DA []
Bauturi carbogazoase           DA []                  Legume si fructe consumate zilnic DA []
2. Consum de alcool (> 10 ani) DA []
3. Activitate fizica
a) Scutit de educatie fizica?  DA [] Motiv: …………………………………………………………
b) Practicati vreun sport cu regularitate?               DA []
4. Fumat (> 10 ani)            DA [] > 20 tigari/zi []
Preconizati sa renuntati la fumat în urmatorul an?       DA []   NU []
5. Sanatate mintala (> 10 ani)
V-ati pierdut interesul sau placerea pentru activitatile obisnuite în ultima luna?      DA []
V-ati simtit trist(a), demoralizat(a) sau neajutorat(a) în ultima luna?                 DA []
6. Sanatate orala
Ati facut o vizita la stomatolog în ultimul an?       DA []
 
E. EXAMEN CLINIC OBIECTIV
 
Înaltime (cm) [][][]    Greutate (kg) [][][]          IMC [][][]
Perimetru craniu (cm) [][][]
 
Sinteza examen clinic:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Acuitate vizuala    Acuze/dificultati la citit         DA []
Acuitate vizuala optotip la cabinet ………………………………………………………………..
Acuitate auditiva ………………………………………………………………………………..
 
 

Recomandări: