Ordin 1149/2007 – infiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor

Ordin nr. 1149 din 29/06/2007 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale in regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora

Avand în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
in temeiul dispozitiilor Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, 
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii în sanatate nr. E.N. 6.891/2007,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. –
(1) Se aproba Normele privind înfiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
(2) Activitatea de recoltare a probelor de sânge la nivelul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor prevazute la alin. (1) se desfasoara în cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei în asistenta medicala primara. 
Art. 2. – Autorizatia de functionare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, înfiintate conform prezentului ordin, îsi înceteaza valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei în asistenta medicala primara. 
Art. 3. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si laboratoarele de analize medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 4. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucuresti, 29 iunie 2007.

Recomandări: