Decizie privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru

DECIZIE  privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru
în specialitatea medicină de familie.

Art. 1. Avizul pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea  medicină de familie, în alte localități decât în localitatea unde funcționează sediul principal, se emite de către colegiile teritoriale dacă solicitantul face dovada că poate asigura, personal sau prin angajații proprii, un program de minimum 35 de ore pe săptămână la punctul de lucru și este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:


a)    în localitatea unde se doreşte înfiinţarea punctului secundar de lucru nu mai funcţionează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie;
b)    numărul populației pe fiecare cabinet medical de familie existent în localitatea respectivă este mai mare de 2 500 de locuitori cu domiciliul stabil în localitatea respectivă, dacă în localitatea respectivă mai există un alt cabinet medical.

Art.2. Dovada posibilității asigurării unui program de cel puțin 35 de ore pe săptămână se face, după caz, cu copia contractului de muncă a angajatului, respectiv angajaților sau cu dovada eliberată de către casa de asigurări de sănătate în raza căreia funcționează sediul principal că aceasta nu se află în raporturi contractuale cu solicitantul înființării punctului secundar de lucru.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia nr.11/2009 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individual, asociate, grupate și ale societăților civile medicale, precum și pentru punctele secundare de lucru ale cabinetelor din structura unităților medicale cu personalitate juridică.
 
Art.4 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Recomandări: