Curs 9

Curs 9

Comentariile sunt închise pentru Curs 9

Fiziologia specială – profesor Gh. Petrescu

 

27.11.2002                                                                                                                  Curs 09

fiziologia sistemului circulator


            Debit sanguin – direct proporţional cu gradientul presional.

            Presiunea sângelui = rezultatul interrelaţiilor mai multor aspecte fiziologice.

 

            Prin mecanisme nervoase şi umorale se produc modificări ale volumului şi ritmului cardiac.

Nivelul presiunii arterial:

            Parametrii presiunii arteriale:

Presiunea sistolică – maximă:

§         faza de ejecţie a sistolei ventriculare => generator de presiune;

§         energie înmagazinată în pereţii arterelor  restituire în diastolă;

§         valori:

o       artere mari => 120-140 mmHg;

o       artere mici => 80 mmHg;

o       capilare arteriale (rezistenţa teritoriului arterial) => 35 mmHg

Presiunea diastolică – minimă:

§         sarcina constantă pentru pereţii arteriali;

§         rezistenţa pentru contracţia ventriculară => deschiderea valvulelor sigmoide => refluare diastolică;

§         comparaţie:

o       ventricul => zero;

o       artere => presiune pozitivă;

§         valori:

o       jumătate din sistolică + 10 mmHg;

o       70-80 mmHg;

o       scădere continuă => mai puiţin pronunţată ca PS;

Valori în mica circulaţie (sistemul hemodinamic de joasă presiune):

§         sistolică => 25-28 mmHg;

§         diastolică => 8-10 mmHg;

Interrelaţii între activitatea inimii şi elasticitatea arterelor => factor determinant al presiunii arteriale.

            Rezervor elastic:

            Sistola                                                              Diastola

 

                       
   
                     

                       

V2=V1

            V2 > V1

Scade volumul din rezervor => scade presiunea sanguină asupra presiunii arteriale => minim presional => presiune diastolică.

            Contracţie izotonică = expulzie maximă => generator de presiune – înmagazinare de energie.

            Viteza sângelui care intră în rezervor => viteza care iese din rezervor în arteriole.

 

Back to Top