Ordin nr. 748 din 02/05/2007 – Regulamentul privind timpul de munca si efectuarea garzilor

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca si efectuarea garzilor in unitatile publice.

Având in vedere Referatul Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 4.501 din 29 aprilie 2007, in temeiul Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Articolul 9 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 "Art. 9. – (1) Asistentele medicale cu studii superioare si personalul sanitar mediu, incadrate in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, in program continuu sau divizat, in acelasi loc de munca sau in locuri de munca diferite. 
(2) Asistentele medicale cu studii superioare si personalul sanitar mediu care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca au program de 7 ore zilnic, in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza: 
a) hidrotermoterapie; 
b) laboratoare sau compartimente de analize medicale. 
(3) Asistentele medicale cu studii superioare si personalul sanitar mediu, incadrate la urmatoarele locuri de munca si activitati, au program de 6 ore zilnic, in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza: 
a) anatomie patologica; 
b) medicina legala, in activitatea de prosectura, sali de disectie si morgi; 
 c) radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte, angiografie si cateterism cardiac." 
Art. II. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica si unitatile sanitare cu personalitate juridica vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin. 
Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Recomandări:

X