Ordin nr. 493 din 15/03/2007 – Infiintarea unor centre regionale de mucoviscidoza

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 247/2006 privind înfiintarea unor centre regionale de mucoviscidoza

Avand in vedere:   

– Ordin nr. 493 din 15/03/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 247/2006 privind înfiintarea unor centre regionale de mucoviscidoza 
-Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara nr. 935/2006; 

-Adresa Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii în sanatate nr. 62.022/2007; 
– Referatul Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. EN 1.295 din 14 martie 2007, 
în temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 247/2006 privind înfiintarea unor centre regionale de mucoviscidoza, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 23 martie 2006, se modifica dupa cum urmeaza: 
-Pozitia 1 va avea urmatorul cuprins: 
"1. Centrul Regional Brasov – organizat în structura Spitalului Clinic de Copii Brasov 
Judete arondate: Brasov, Covasna, Harghita, Mures" 
Art. II. – Directiile din Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica, precum si unitatile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin. 
Art. III. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Recomandări:

X