Anunț privind alegerea membrilor COMISIEI DE DISCIPLINĂ LA NIVELUL COLEGIULUI MEDICILOR NEAMȚ

Stimați colegi,

   Vă informăm că, în perioada 0131 august 2023, vă puteți depune candidatura pentru mandatul de membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor  Neamț.

Alegerile se vor desfasura dupa cum urmează:
– Turul I: 21-22 Septembrie 2023 în intervalul orar 10-20;
– Turul II: 5-6 Octombrie 2023 – dacă este cazul în intervalul orar 10-20

    Potrivit Regulamentului Electoral privind alegerea membrilor Comisiilor de Disciplină al Colegiului Medicilor din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 17.05.2023, candidații trebuie să fie medici primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani și care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

    Calitatea de membru în Comisia de Disciplină a CM Neamț este incompatibilă cu aceea de membru în Comisia Superioară de Disciplină, precum și cu aceea de membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, cu excepția calității de membru în Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Neamț, potrivit aceluiași Regulament.

      Candidaturile vor fi adresate Comisiei Electorale Județene Neamț și vor cuprinde :

  1. O declarație de candidatură
  2. Un curriculum vitae
  3.  O scrisoare de scrisoare de intenție care va conține motivația candidatului, exprimarea interesului pentru poziția vizată, propuneri concrete pentru îmbunătățirea activității administrativ-jurisdicționale,etc

 Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:

  1. a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
  2. b) vechimea în profesie;
  3. c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
  4. d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
  5. e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
  6. f) data şi semnătura olografă, în original, sau semnătură electronică extinsă , în condițiile prevăzute de Legea nr.455/2001 privind semnătura eletcronică , republicată , cu modificările și completările ulterioare

    Candidaturile pentru Comisia de Disciplină se vor depune personal, la secretariatul Colegiului Medicilor  Neamț,Str.Ștefan cel Mare nr.23, Piatra Neamț, jud.Neamț , în intervalul orar: Luni – Joi: 08:00 – 16:00, Vineri : 08-14.00 Relații la tel. 0233/236282 ; 0233/215654 .

Președinte Comisie Electorală Județeană Neamț

Dr. Atănăsoaie Iacob Cristina

Recomandări: