Ministerul Sanatatii revizuieste legislatia privind sanctiunile din domeniul sanitar

24-08-2011

Ministerul Sănătăţii revizuieşte legislaţia privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi Hotărârea de Guvern privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii.

“Era nevoie de prevederi noi în domeniul controlului din sistemul sanitar, deoarece, cu mici excepţii, Legea privind contravenţiile la normele de igienă şi sănătate publică nu a mai fost modificată din anul 1994. Practic, am aliniat legislaţia cerinţelor actuale. În noua formă,  am dublat numărul faptelor considerate încălcări ale legii, de la 281 de fapte la 515”, a declarat ministrul Sănătăţii, RITLI Ladislau.

Noul act normativ reglementează modalitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor cu privire la normele generale igienico-sanitare atât în unităţile care funcţionează în sistemul sanitar, cât şi pentru cele de folosinţă publică (ex. tabere şcolare, cămine, creşe). Mai sunt reglementate normele privind conformitatea produselor care intră sub incidenţa de competenţă a Ministerului Sănătăţii (suplimente alimentare, alimente cu destinatie nutritionala speciala, cosmetice, substanţe biocide etc) .

Hotărârea de Guvern reglementează  sancţiunile aplicabile nerespectării normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat şi a normelor igienico-sanitare pentru unităţile sanitare, precum şi pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile.

 

Actul normativ stabileşte, în mod distinct, sancţiunile pentru persoanele juridice, respectiv pentru persoanele fizice, cuantumul sancţiunilor fiind variabil pentru cele două categorii, în funcţie de natura şi gravitatea faptei.

Prin proiectul de HG s-au introdus contravenţii şi sancţiuni noi faţă de Legea nr. 98/1994, ca de exemplu:

  • contravenţii la normele privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, pentru:
    • necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unităţilor sanitare
    • neasigurarea de către şefii de secţie a numărului de paturi pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi de la UPU;
  • contravenţii privind folosirea de aditivi alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare nepermise în alimente;
  • contravenţii privind comercializarea suplimentelor care nu respectă prevederile legale în vigoare

Recomandări: