LUCRAREA PRACTICA NR. 2

       LUCRAREA PRACTICĂ NR. 2

EVALUAREA COMPUTERIZATĂ A PARAMETRILOR BIOUMORALI AI MEDIULUI INTERN

 

I. APLICAŢIE PRACTICĂ–EVALUAREA PARAMETRILOR CITO-MORFOLOGICI SANGUINI UTILIZÂND COUNTERELE HEMATOLOGICE

 

I.1. OBIECTIVE

obţinerea, înregistrarea şi măsurarea parametrilor cito-morfologici sanguini

compararea valorilor obţinute cu cele de referinţă şi interpretarea rezultatelor obţinute, cu atribuirea semnificaţiei diagnostice

I.2. MATERIAL  NECESAR

counter hematologic tip Coulter  (fig.7.1.), reactivi, produs biologic de analizat

 

 
   Fig. 7.1. – Exemple de counter-e  hematologice

 

I.3. TEHNICA DE LUCRU

Se denumeşte/numerotează proba de cercetat, utilizând căsuţele de dialog ce apar după accesarea menu-ului principal

Se introduce proba de sânge de cercetat în lăcaşul corespunzător al dispozitivului automat de analiză, aspirarea cantităţii necesare fiind realizată automat

Se aşteaptă intervalul de timp (de ordinul secundelor) necesar prelucrării probei, rezultatele fiind afişate automat pe display sau trimise echipamentelor periferice pentru listare (vezi exemplul din fig.7.2.)

I.4. INTERPRETAREA REZULTATELOR

programul computerizat pune la dispoziţia utilizatorilor un număr suplimentar de parametri, semnificaţia acestora, precum şi valorile de referinţă fiind redate în tabelul următor

interpretarea rezultatelor obţinute este extrem de facilă, în dreptul parametrilor ale căror valori sunt în afara limitelor de referinţă apărând abrevierea H (high=crescut) sau L (low=scăzut)

 

 

Fig.7.2.– Numărătoare automată şi completă a elementelor figurate sanguine utilizând tehnologia Coulter

 (aspect de anemie feriprivă : HGB,MCH, MCH scăzute)

 

 

Tabel – Lista abrevierilor prezente în buletinul hematologic 7.2.*

PARAMETRU

LIMITE NORMALE

UNITĂŢI DE MĂSURĂ

WBC

Număr leucocite

 

4.0 – 9.0

 

X 103 / mL

NE

Procent neutrofile

 

50.0 – 70.0

 

%

LY

Procent limfocite

 

25.0 – 40.0

 

%

MO

Procent monocite

 

2.0 – 9.0

 

%

EO

Procent eozinofile

 

1.0 – 4.0

 

%

BA

Procent bazofile

 

0.0 – 1.0

 

%

RBC

Număr eritrocite

 

3.80 – 5.30

 

X 106 / mL

HGB

Concentraţia hemoglobinei

 

11.0 – 16.0

 

g / dL

HCT

Hematocrit

 

36.0 – 52.0

 

%

MCV

Volum eritrocitar mediu

 

80.0 – 95.0

 

fL

MCH

Hemoglobina eritrocitară medie

 

28.0 – 36.0

 

pg

MCHC

Concentraţia în hemoglobina eritrocitară medie

 

31.0 – 37.0

 

g / dL

RDW

Distribuţia eritrocitelor în funcţie de dimensiuni

 

11.5 – 16.5

 

PLT

Număr trombocite

 

150.0 – 350.0

 

X 103 / mL

PDW

Distribuţia trombocitelor în funcţie de dimensiuni

 

12.0 – 18.0

 

 

pentru subiectul adult dezvoltat normal

II. APLICAŢIE PRACTICĂ–EVALUAREA PARAMETRILOR COAGULĂRII SÂNGELUI UTILIZÂND COAGULOMETRE

 

II.1. OBIECTIVE

obţinerea, înregistrarea şi măsurarea factorilor coagulării

compararea valorilor obţinute cu cele de referinţă şi interpretarea rezultatelor obţinute, cu atribuirea semnificaţiei diagnostice

II.2. MATERIAL  NECESAR

coagulometru  (fig.7.3.), reactivi, produs biologic de analizat

Analizoarele automate de coagulare sunt aparate foto-optice, care combină avantajele tehnicilor de sesizare mecanică şi optică a cheagului cu ajutorul metodei turbido-densitometrice pentru  efectuarea tuturor testelor de coagulare.

 

                              

Fig. 7.3. – Exemplu de coagulometru

 

 

II.3. TEHNICA DE LUCRU

Se denumeşte/numerotează proba de cercetat, utilizând căsuţele de dialog ce apar după accesarea menu-ului principal al aparatului.

Se introduce proba de cercetat în lăcaşul corespunzător al dispozitivului automat de analiză (fig.7.4.), aspirarea cantităţii necesare fiind realizată automat. Pipetarea reactivului declanşează măsurarea, care se va opri automat în momentul în care se detectează cheagul.

 Fig. 7.4.

 

Este posibilă masurarea simultană a mai multor probe (acelaşi test), rezultatele fiind afişate simultan pe display sau listate cu ajutorul unei imprimante, care funcţionează cu hârtie termală.

Aparatul este dotat cu bloc de incubare (37°C) pentru 30 de cuve cu probe (volum de 150-225 µl) şi pentru recipientele de reactivi.

Este preprogramat pentru: PT, APTT, Timp Trombină TT, Fibrinogen, existând şi posibilitatea efectuării unor teste speciale (toţi factorii de coagulare, proteina S,CRP, etc.).

II.4. INTERPRETAREA REZULTATELOR  se realizează pe baza valorilor de referinţă. Pentru PT, rezultatele sunt exprimate şi în INR (International Normal Ratio), iar pentru Fibrinogen în mg/dl (vezi exemplele de buletine de mai jos).

 

 


 

Fig. 7.5. – Curba de calibrare pentru timpul de trombină

efectuată înainte de determinarea uzuală


 

 

Fig. 7.6. –   Curba de calibrare pentru fibrinogen

    efectuată înainte de determinarea uzuală

 

 

III. APLICAŢIE PRACTICĂ–INTERPRETAREA UNEI TROMBELASTOGRAME COMPUTERIZATE

 

III.1. OBIECTIVE

obţinerea, înregistrarea şi măsurarea parametrilor specifici trombelastogramei

compararea valorilor obţinute cu cele de referinţă şi interpretarea rezultatelor obţinute, cu atribuirea semnificaţiei diagnostice

 

 

 

 

III.2. MATERIAL  NECESAR

 
   


trombelastograf computerizat (fig.7.7.)

 

Fig. 7.7. – Trombelastograf computerizat

 

 

 

III.4.TEHNICA DE LUCRU

Se pot prelucra simultan două probe de sânge, care se introduc în   spaţiile corespunzătoare dispuse la exteriorul dispozitivului automat de analiză (vezi fig.7.7.).

Se aşteaptă intervalul de timp necesar prelucrării probelor (aparatul este prevăzut cu un sistem de detecţie electro-magnetică), rezultatele fiind afişate automat pe display sau trimise echipamentelor periferice pentru listare (vezi exemplele din fig.7.8.şi 7.9.)

 

III.4. INTERPRETAREA REZULTATELOR  (fig. 7.8. şi 7.9.) se realizează pe baza valorilor de referinţă.

            În figura 7.8. este redat aspectul grafic normal al unei trombelastograme obţinută cu trombelastograful computerizat.

            Se observă că valorile r, k, am sunt în limite normale

 
   

 

 

Fig. 7.8. –  Exemplu de trombelastogramă computerizată

(aspect normal)

 

            Figura 7.9. redă aspectul grafic al unei trombelastograme computerizate care sugerează starea de hipercoagulabilitate. Se observă că valorile r şi k sunt scăzute, în timp ce am înregistrează o valoare superioară intervalului de referinţă

 

 
   

 

Fig. 7.9. – Exemplu de trombelastogramă computerizată

(starea de hipercoagulabilitate)


V. APLICAŢIE PRACTICĂ–EVALUAREA PARAMETRILOR BIOCHIMICI SANGUINI UTILIZÂND ANALIZOARELE AUTOMATE

 

V.1. OBIECTIVE

măsurarea parametrilor biochimici sanguini

compararea valorilor obţinute cu cele de referinţă şi interpretarea rezultatelor obţinute, cu atribuirea semnificaţiei diagnostice

V.2. MATERIAL  NECESAR

analizor automat (fig.7.17.)

 Fig. 7.17. –  Analizor automat de biochimie


V.3. TEHNICA DE LUCRU

recoltarea probelor de sânge (obişnuit, prin puncţie venoasă)

introducerea probelor de cercetat în spaţiul corespunzător pe platan, utilizând cupe specifice (în funcţie de aparatul utilizat se pot prelucra simultan zeci de probe)

introducerea reactivilor în spaţiile corespunzătoare

denumirea probelor prin apelarea căsuţei de dialog din menu-ul principal (comanda F2 patients)

alegerea tipului de test (comanda F3 parameters) prin apăsarea tastei corespunzătoare (aceste aparate computerizate sunt prevăzute cu o tastatură specială, în care locul comenzilor obişnuite este preluat de simboluri ale testelor biochimice practicate; de exemplu : GOT = aspartat amino-transferaza (AST); TBI = bilirubina totală; TP = proteine totale; BUN = ureea; FE=fier seric; GLU = glucoza, etc.)

prelucrarea automată a probelor de cercetat se realizează într-un interval mai scurt sau mai lung de timp în funcţie de numărul probelor introduse, respectiv de etapele ce trebuie parcurse pentru fiecare din testele solicitate

V.4. INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE

            Afişarea rezultatelor se realizează automat, existând şi opţiunea listării acestora utilizând echipamentele periferice.

            Interpretarea rezultatelor se face prin raportarea valorilor obţinute la intervalul de valori normale specificat într-o coloană separată- vezi exemplul de buletin biochimic redat în fig. 7.18.

 


 

Fig.7.18. – Exemplu de buletin biochimic obţinut cu un analizor automat (raportarea la valorile de referinţă în acest caz este extrem de facilă, scalele fiecărui parametru listat fiind intersectate în dreptul valorilor obţinute în momentul testării)

 

TEMĂ:

Analizaţi buletinul hematologic următor şi atribuiţi semnificaţia diagnostică corespunzătoare. 

Analizaţi trombelastograma computerizată de mai jos şi atribuiţi semnificaţia diagnostică corespunzătoare.

 

– Analizaţi buletinul prezentat în figura 7.18 şi precizaţi tipul afecţiunii.

 

 

Recomandări:

X