Fiziologia Glandei Tiroide

Fiziologia Glandei Tiroide

   Hormonii tiroidieni sunt necesari pentru funcţionarea normală a aproape tuturor ţesuturilor, cu efecte majore asupra consumului de oxigen şi a ratei metabolice

    Tulburările glandei tiroide sunt cele mai frecvente boli endocrine

     Hipotiroidismul endemic datorat deficienţei de iod rămâne o problemă de sănătate publică în lume

     1888 – Societatea Medicală Londoneză publică primul raport care leagă cretinismul şi hipotiroidia adultului de glanda tiroidă

     1898 – Extractele de tiroidă de oaie sunt folosite în tratarea hipotiroidiei

     1909 – Emil Kocher primeşte premiul Nobel pentru medicină pentru chirurgia tiroidei

     1914 – Kendall izolează T4

     1954 – Gross si Pitt-Rivers publică descoperirea T3

   TRH – tripeptid (Glu-His-Pro)

   Receptorii TRH sunt proteine cu 7 domenii transmembranare cuplate cu pG

   TSH – glicoproteină de 28 kDa alcătuită din 2 subunităţi – a şi b

   Subunitatea a este comună cu FSH, LH, hCG

   Secreţia TSH este inhibată de HT, somatostatină şi dopamină

   TSHr este un receptor cu 7 domenii transmembranare cuplate cu proteine Gs

   Creşterea AMPc duce la activarea căilor PKA-dependente şi activarea genelor:

   – simportului Na/I (NIS)

   – sintezei tireoglobulinei (Tg)

   – tiroid-peroxidazei (TPO)

 

Sinteza hormonilor tiroidieni

   Iodul este transportat activ şi concentrat în celule tiroidiană de către NIS

   Iodul captat este oxidat de către TPO în prezenţa apei oxigenate şi incorporat în reziduurile tirozinice ale unei glicoproteine de 660 kDa – Tg.

   Iodinarea la nivelul tirozinei duce la apariţia MIT şi DIT, cuplate enzimatic pentru a forma T3 şi T4

   Tg iodinată, MIT, DIT şi HT sunt stocaţi în coloidul folicular

   Secreţia HT necesită endocitoza Tg iodinate la nivelul membranei apicale a celulei foliculare

   Tg internalizată se incorporează în fagolizozomi şi se scindează proteolitic

   MIT şi DIT sunt recapturate şi se resintetizează HT, care se eliberează la nivelul membranei bazale

 

 

 

HORMONII TIROIDIENI PLASMATICI

   Aproximativ 99.98% din T4 este cuplată cu 3 proteine serice:  Thyroid binding globulin (TBG) ~75%; Thyroid binding prealbumin (TBPA sau transtiretin) 15-20%; albumină ~5-10%  

   Numai ~0.02% din T4 plasmatic total este necuplat sau liber.

   Numai ~0.4% din T3 sanguin total este liber.

Deiodinarea hormonilor tiroidieni

   Generarea de T3 din T4 precum şi îndepărtarea HT se realizează cu ajutorul a trei deiodinaze (D1, D2 & D3).

   D1 & D2 “bioactiveaT3 îndepărtând un atom de iod de pe un inel exterior”.

   D1 – ţesuturi periferice, ficat, rinichi

   D2 – creier, hipofiză şi ţesut adipos brun

   D3 “inactiveaT3 prin îndepărtarea atomului de iod de pe un inel intern”.

   D3 – placenta, creier, piele – produce rT3

   Toţi membrii grupului conţin aminoacidul selenocysteină (SeC) în centrul catalitic.

   Deiodinarea se efectuează în ficat, sulfo- şi glucurono-conjugare – eliminare biliară.

 

Receptori pentru hormonii tiroidieni

   Efectele HT la nivel genomic sunt mediate de receptori nucleari, situaţi la nivelul cromatinei

   Receptorii TR fac parte dintr-o super-familie de receptori nucleari care mai includ receptorii pentru steroizi, vit. D, acid retinoic şi cîţiva “orfani”.

   Există 2 izoforme majore, desemnate TRa (codificată pe cr. 17) şi TRb (cr. 3), cu o MM de 400-500 kDa

   Leagă T3 (CD – 10-9-10-10M)

   Se leagă apoi de receptorii pentru HT (TR), care sunt deja legaţi de elemente responsive (TRE) din regiunile promoter ale genelor ţintă.

 

 

Acţiuni specifice ale HT la nivel metabolic

   RHT se găsesc practic în toate ţesuturile.

   Reglarea Metabolismului Bazal (MB).

   Creşte consumul de oxigen în majoritatea ţesuturilor ţintă.

   Creşterea sintezei de proteine de decuplare mitocondrială (UCP) – care decuplează energogeneza de fosforilarea oxidativă, rezultând în reducerea sintezei de ATP şi disiparea energiei sub formă de căldură

   efectele UCP sund catecolamin-dependente (receptori b3)

   Efecte permisive:  HT cresc sensibilitatea ţesuturilor-ţintă la catecolamine, stimulând lipoliza, glicogenoliza şi gluconeogeneza.

Acţiuni ale HT: Ţesuturi-ţintă

   OS – Prezenţa Ht este critică pentru dezvoltarea normală a scheletului .

   Stimulează activitatea osteoblastelor şi osteoclastelor

   Efecte directe pe genele osteocalcinei, PA şi colagen

   Acţionează prin intermediul STH şi IGF-1 sau direct

   Hipotiroidismul congenital sau în cursul perioadei de creştere duce la nanism dizarmonic

   CORD – scade rezistenţa vasculară periferică, creşte debitul cardiac şi are efecte cronotrope şi inotrope pozitive

   Creşte sinteza totală de proteine în cord, mai ales a MHC

   Creşte sinteza de SERCA2 – ATP-aza Ca2+ sarcoplasmică cu creşterea vitezei de relaxare – efect lusitropic

   Foarte recent – 2004 – HT sunt folosiţi în prezervarea cordurilor pentru transplant şi în tratamentul post-chirurgical

   ŢESUT ADIPOS –

   Induce diferenţierea celulelor adipoase la embrion

   Stimulează proliferarea adipocitelor

   FICAT – stimulează geneza şi lipoliza, precum şi procesele oxidative

   Stimulează sinteza de protein-enzime lipogenice (enzima malică, G6PD, sintaza acizilor graşi)

   Stimulează sinteza de receptori LDL pe hepatocite (pentru colesterol)

SISTEM NERVOS

   efecte majore asupra dezvoltării cerebrale in utero şi în perioada neonatală

   Hipotiroidie – retard mental şi defecte neurologice

   Absenţa HT produce reducerea creşterii axonale

   Reduce arborizarea dendritică

   Întârzie sinteza şi migrarea granulelor cu mediatori

   Gena MBP (myelin Basic Protein) este reglată direct de HT – TRE este pe elementul promoter MBP

   Alte gene simulate direct:

   Molecula de adeziune a celulelor nervoase

   Neurogranin, tenascin – molecule implicate în migraţie

   Calbindină, rec. neuronal pt IP3, Pcp-2 (Purkinje)

 

 

Glandele suprarenale

 

   Din punct de vedere anatomic a fost descrisă prima oară în 1563.

   Localizată deasupra şi ataşată de polul superior al rinichilor, formă piramidală şi cântăreşte 4 grame.

 

   Glanda corticosuprarenală

   – 3 zone la adult:

   Zona Glomerulosa (2),

   Zona Fasciculata (3),

   Zona Reticularis (4).

   CSR: Producerea de hormoni steroizi

   Aldosteron, hormoni sexuali, cortisol

   Sintetizate din colesterol – inele steroide

   Cortisol (sus)

   Corticosteron

 

 

 

Efectele celulare ale steroizilor

efect intracelular direct

se cuplează cu un element nuclear de răspuns – GR

produce efecte pe termen mediu şi lung – efecte genomice

stimulează transcripţia

creşte cantitatea de ARNm

efectele sunt cel mai vizibile la nivel ribosomal

 

Efectele Cortisolului: Răspunsurile organismului la stress

Efect permisiv asupra glucagonului

Memorie, învăţare şi stare forică

Gluconeogeneză

Reducerea muşchiului scheletic

Lipoliză, echilibrul calcic

Depresie imună

Reglarea ritmurilor circadiene

 

Efecte asupra Metabolismului

Glucocorticoid – observaţie iniţială – implicaţi în metabolismul glucozei

Stimularea gluconeogenezei, mai ales hepatice din substrate non-glucidice

Mobilizarea aminoacizilor din ţesuturile extrahepatice

Inhibiţia intrării glucozei în muşchi şi ţesut adipos

Stimularea lipolizei în ţesutul adipos.

 

Efecte asupra inflamaţiei şi funcţiei imune

– Larg folosiţi ca medicamente imunosupresoare.

Alte efecte

promovarea maturării plămânului şi producerea de surfactant

inhibiţia formării de os nou – repararea osoasă

Supresia absorbţiei de calciu

Întârzierea vindecării plăgilor.

 

Reglarea axei CRF-ACTH-GC

Corticotropin-releasing hormone (CRH), – corticoliberin

Este un hormon polipeptidic cu 41 AA (1983)

Are şi funcţie de neurotransmiţător implicat în răspunsul la stress

produs de celulele neuroendocrine din nucleul paraventricular din hipotalamus

eliberat din terminaţiile neurosecretorii în plexul capilar primar al SPHH

sistemul portal transportă CRH la lobul anterior al hipofizei

stimulează celulele corticotrope să secrete corticotropin (ACTH).

 

Receptorii RH mai sunt prezenţi şi într-o serie de alte situri la nivelul creierului

CRH eliberat din terminaţiile nervoase acţionează ca neurotransmiţător

Receptori pentru CRH se găsesc în nucleul paraventricular, nucleul central al amigdalei, nucleul striei terminale şi în locus coeruleus

 

Tulburari secretorii ale CSR

Hipersecretie – Boala Cushing

Hiposecretie – boala Addison

 

 

 

Recomandări: