Departamentul Jurisdictie Profesionala

Comisia de Jurisdictie Profesionala are urmatoarele atributii:
a) ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
b) intocmeste dosarul de ancheta disciplinara;
c) sustine actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina.

Comisia de Jurisdictie Profesionala de la nivelul colegiilor teritoriale are in plus, fata de
dispozitiile art.65, si competenta de a sustine recursul in fata Comisie Superioare de Disciplina
din cadrul Colegiului Medicilor din Romania atunci cand recursul este promovat de Biroul
consiliului teritorial.
Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face in temeiul cadrului legal, a
prezentului Statut, a Codului de deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine interna
ale unitatilor medicale si a fisei postului, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in
randurile corpului profesional.
in cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesionala a membrilor Colegiului Medicilor
din Romania si/sau a corpului profesional in ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare,
Comisia de Jurisdictie Profesionala va uza de dreptul la replica, cerand ferm autorilor unor
astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice.
La nivel judetean respectiv al municipiului Bucuresti astfel de atributii se realizeaza pe
baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.
Comisia de Jurisdictie Profesionala de la nivel judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, sesizeaza incercarea de practica ilegala a profesiei de medic pe teritoriul Romaniei.
Dreptul de a sustine actiunea in justitie revine presedintelui consiliului judetean, respectiv al
Municipiului Bucuresti.
Comisia de Etica si Deontologie Profesionala are urmatoarele atributii:
a) urmareste si controleaza respectarea de catre medici a Codului de deontologie;
b) analizeaza evolutia normelor deontologice in practica europeana si internationala;
c) face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicala.
*Fisa departamentului cuprinde o prezentare generala a principalelor obiective si atributii ale acestuia

Recomandări: