Ordin 1168/2007 – achizitia de aparate de medicina nucleara gamma

Ordin nr. 1168 din 02/07/2007 privind achizitia de aparate de medicina nucleara-gamma camera si repartizarea acestora pe unitatile sanitare din reteaua Ministerului sanatatii Publice

In conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind masuri de intarire a disciplinei financiareconomice in sistemul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 597/2004, cu modificarile ulterioare, ale Notei nr. 21.949 din 18 aprilie 2007 a Comisiei de radiologie, imagistica si medicina nucleara din Ministerul sanatatii Publice,
vazand Referatul de aprobare al Directiei logistica, administrativ, relatii publice si mass-media si al Directiei generale buget si credite externe nr. E.N. 6.822/2007,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului sanatatii Publice, cu modificarile ulterioare,
ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. –
(1) Ministerul sanatatii Publice achizitioneaza prin licitatie organizata la nivel national 3 tipuri de aparate de medicina nucleara-gamma camera, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, pentru unitatile sanitare din reteaua proprie.
(2) Achizitiile prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie din veniturile proprii in bugetul Ministerului sanatatii Publice.
Art. 2. –
(1) Unitatile sanitare beneficiare de aparate de medicina nucleara-gamma camera sunt cele nominalizate in anexa.
(2) Repartizarea aparatelor de medicina nucleara-gamma camera s-a efectuat avandu-se in vedere atat solicitarile unitatilor sanitare, capacitatea si dotarea acestora, cat si personalul specializat de inalta calificare existent.
Art. 3. –
(1) Dupa finalizarea licitatiei nationale, unitatile sanitare beneficiare au obligatia de a incheia contracte de furnizare cu furnizorii desemnati castigatori, pentru tipurile si cantitatile de aparate nominalizate, la preturile adjudecate in licitatie.
(2) Contractele de furnizare incheiate cu furnizorii adjudecati se vor derula numai in conditiile stabilite in documentele de achizitie.
(3) Termenul de valabilitate al contractelor este 31 decembrie 2007, cu posibilitatea de prelungire, prin act aditional, pe o perioada ce nu poate depasi o durata de 4 luni de la data expirarii duratei de indeplinire a contractului.
Art. 4. –
(1) Decontarea contravalorii aparatelor de medicina nucleara-gamma camera se efectueaza de catre unitatile sanitare in baza contractelor incheiate, in limita sumelor repartizate cu aceasta destinatie si in baza documentelor justificative si a receptiei bunurilor.
(2) Unitatile sanitare beneficiare au obligatia de a transmite autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau Ministerului sanatatii Publice, dupa caz, in functie de subordonare, copii ale urmatoarelor documente: procesul-verbal de receptie, procesul-verbal de instalare, factura si nota contabila de inregistrare in contabilitate a aparatului.
(3) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a monitoriza derularea acestor contracte la unitatile direct subordonate si de a transmite Ministerului sanatatii Publice o informare in acest sens, anexand pentru fiecare unitate sanitara beneficiara copii ale documentelor mentionate la alin. (2).
Art. 5. – Ministerul sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, unitatile sanitare nominalizate in anexa vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
 
Bucuresti, 2 iulie 2007.
Nr. 1.168.
 
ANEXA
APARATE de medicina nucleara-gamma camera
I. GAMMA CAMERA SPEC/CT
 
┌────────┬─────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. crt.│ Judetul │ Unitatea sanitara │Nr. buc.│
├────────┼─────────┼────────────────────────────────┤
│ 1. │Bucuresti│spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti │ 1 │
├────────┼─────────┼────────────────────────────────┤
│ 2. │Cluj │spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca │ 1 │
└────────┴─────────┼────────────────────────────────┤
│TOTAL: │ 2 │
└───────────────────────────────────────────────────┘
II. GAMMA CAMERA DUAL DETECTOR CU UNGHI VARIABIL+CARDIO
 
┌────┬─────────┬───────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Judetul │ Unitatea sanitara │ Nr. ││crt.│ │ │ buc. │
├────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ 1. │Bucuresti│Institutul Clinic Fundeni Bucuresti │ 1 │
├────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ 2. │Bucuresti│Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti │ 1 │
├────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ 3. │Cluj │Institutul Inimii "Prof. dr. N. stancioiu" Cluj-Napoca │ 1 │
├────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ 4. │Mures │spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures │ 1 │
├────┼─────────┼──────────────────────────────────
  5. │Iasi │spitalul Judetean Clinic de Urgenta "sf. spiridon" Iasi│ 1 │
└────┴─────────┼───────────────────────────────────┤
│TOTAL: │ 5 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
III. GAMMA CAMERA DUAL DETECTOR CU UNGHI VARIABIL
 
┌────┬─────────┬───────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ Judetul │ Unitatea sanitara │ Nr. │crt.│ │ │ buc. │
├────┼─────────┼───────────────────────────┼──────┤
│ 1. │Bucuresti│Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu" │ 1 │
│ │ │Bucuresti │ │
├────┼─────────┼──────────────────────────────────┤
│ 2. │Dolj │spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova │ 1 │
├────┼─────────┼───────────────────────────┼──────┤
│ 3. │Galati │spitalul Judetean Clinic de Urgenta "sf. Apostol Andrei"│ 1 │
│ │ │Galati │ │
└────┴─────────┼───────────────────────────┼──────┤
│TOTAL: │ 3 │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Recomandări:

X