Statutul Colegiului Medicilor din Romania

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

   Art. 1. – (1) Colegiul Medicilor din Romania se  organizeaza si functioneaza,  in baza  legii si a prezentului Statut, ca organizatie profesionala nationala a medicilor fiind o institutie de interes public, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial.  
   (2) Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica si este autonom in raport cu orice autoritate publica, exercitandu-si atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.


Art. 3. – Ca autoritate publica si profesionala, Colegiul Medicilor din Romania realizeaza atributiile prevazute de lege si de prezentul Statut in sase domenii principale de activitate:
profesional stiintific si invatamant;
etic si deontologic;
jurisdictie profesionala si litigii;
avizari-acreditari;
economico-social;
administrativ si organizatoric.

   Art. 4. – (1) La nivelul judetelor, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza cate un colegiu teritorial al medicilor din unitatea administrativ teritoriala respectiva.
   (2) Medicii inscrisi si luati in evidenta colegiilor teritoriale sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania.
   (3) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona in afara Colegiului Medicilor din Romania.
    
   Art. 5. – intre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.

   Art. 6. – (1) Ca organizatie profesionala, Colegiul Medicilor din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.
   (2) in vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin.1, Colegiul Medicilor din Romania colaboreaza, in conditiile legii, cu  toate institutiile competente.

   Art. 7. – (1) Colegiul Medicilor din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.
   (2) Pentru indeplinirea obiectivelor si atributiilor conferite de lege si prezentul Statut, organele reprezentative ale Colegiului Medicilor din Romania pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte state.

   Art. 8. – Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania se va face, de jos in sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalitatii tuturor membrilor.

   Art. 9. – (1) Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in municipiul Bucuresti.
   (2) Emblema si sigla Colegiului Medicilor din Romania este prevazuta in Anexa nr.1 la prezentul Statut.

CAPITOLUL II
ATRIBUTIILE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMaNIA

   Art. 10. – Colegiul Medicilor din Romania are si exercita atributiile prevazute de legislatia in vigoare.

   Art. 11. – Colegiul Medicilor din Romania avizeaza infiintarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridica si participa, prin reprezentanti anume desemnati, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile sanitare.

   Art. 12. – (1) in exercitarea atributiilor prevazute de lege, Colegiul Medicilor din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele oricaruia dintre membrii sai.
   (2) Decizia privind deschiderea actiunii apartine Biroului Executiv al Consiliului National respectiv biroului executiv al consiliului colegiului teritorial.
      
CAPITOLUL III
MEMBRII COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMaNIA.
DREPTURI SI OBLIGATII

   Sectiunea 1. Membrii Colegiului Medicilor din Romania

   Art. 13. – (1) Calitatea de membru al Colegiul Medicilor din Romania se dobandeste si se pastreaza in conditiile legii.
   (2) Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi in Registrul Medicilor din Romania, registru ce se publica pe site-ul oficial al colegiului.
    
   Art. 14. – (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Romania, care din motive obiective vor sa intrerupa pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata. Cererea se va depune anterior perioadei solicitate.
   (2) intreruperea sau suspendarea activitatii pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania si, pe cale de consecinta, pierderea dreptului de libera practica.
   (3) Pe durata suspendarii, la cerere, a calitatii de membru al Colegiul Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezentul  Statut.
   (4) Reinscrierea in cadrul Colegiului Medicilor din Romania si reluarea activitatii profesionale dupa o intrerupere a exercitarii profesiei mai mare de 5 ani, se poate face numai in conditiile legii.
    
   Art. 15. – Medicii cetateni straini carora li s-a aprobat, in conditiile legii, sa exercite profesiunea de medic pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a se inregistra la  Colegiul Medicilor din Romania si de a respecta prezentul Statut, Codul de Deontologie Profesionala, regulamentele profesiei si deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.
 
   Art. 16. – Membrii Colegiul Medicilor din Romania au drepturile si obligatiile prevazute de lege.
 
   Art. 17. – (1) in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medicale, medicii sunt obligati sa efectueze cursuri si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor medicale pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Colegiul Medicilor din Romania. Sunt creditate cursurile, programele, precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania.
   (2) Medicilor care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.
   (3) Perioada la care medicii cu drept de libera practica sunt obligati sa faca dovada efectuarii numarului de credite se stabileste de Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

Recomandări: